Kort om arbeidsgiver
Herøy kommune har tre ledige fastlegeheimlar:
  • Ein heimel ved Myrvåg legesenter. Listetak 800. Her er det fire heimlar og ei LIS1-stilling
  • To heimlar ved Herøy legesenter. Om lag 1400 listepasientar skal fordelast på dei to heimlane. Her er det seks heimlar og ei LIS1-stilling
  • Alle heimlane er ledige frå 01.01.22
  • Kostnadsfri overtaking gjeld for alle heimlane
Kommunen har nyleg vedtatt plan for legetenesta og er i gang med implementering av denne. Du finn den her: https://www.heroy.kommune.no/_f/p36/ib50c52c9-55f7-44ef-b5a6-be91c27db86a/legeplan-retta-versjon.pdfDet er stor politisk og administrativ vilje til å utvikle legetenesta til ei teneste som er bra for innbyggjarane og for dei som skal jobbe i tenesta. Dersom du søkjer på fastlegeheimel i Herøy, vil du få vere med på dette viktige utviklingsarbeidet. 
Vi har siste halvåret tilsett fire fastlegar.

Du kan også søke som vikar dersom du ønsker å prøve deg i fastlegepraksis. ALIS-avtale har krav om at vikariatet må vare minst 1 år.


Du kan velge mellom fast løn eller næringsdrift (gunstige 8.2 avtalar)
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Herøy kommune Møre og Romsdal
Barn familie og helse
Kontaktperson
Navn: Runa Bakke
Tittel: Avd. leiar barn, familie og helse
Telefon: 91621147
E-post: runa.bakke@heroy.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Fastlegeheimlar i Herøy
Last ned søknadsblankett

Arbeidssted
Eggesbøvegen 11
6092 FOSNAVÅG
Søk på stillingen