Kort om arbeidsgiver

Sykehuset i Vestfold skal i samarbeid med Larvik kommune opprette et integrert helsetjenesteteam. Deltakere i teamet skal jobbe sammen om utredning og oppfølging av skrøpelige eldre pasienter. Det skal etableres både forebyggende tjenester i kommunen og et ambulant team som skal følge pasientene etter utskrivelse fra sykehuset. Teamet er en spennende ny-satsing og støttes av Strategisk Samarbeidsutvalg (SSU) i Vestfold. Med teamet ønsker sykehuset å etablere mer helhetlige pasientforløp for de «skrøpelige eldre» og teamet er en del av strategien for å bli et mer utadvendt sykehus. Ved opprettelse av teamet etableres en ny funksjon som eldrehelsekoordinator ved SiV. 

Vi søker nå etter geriater til en 50-70 % prosjektstilling med 1 års varighet og mulighet for forlengelse. Stillingen er organisatorisk plassert under fagdirektør i Samhandlingsenheten på SiV. Teamet vil ha tett samarbeid med det geriatriske miljøet ved SiV. 

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Hjemmebesøk hos pasienten med undersøkelse og vurdering.
 • Samhandling/samarbeide med annet helsepersonell i teamet og pasientens pårørende.
 • Deltagelse i jevnlige tverrfaglige møter i teamet både «live» og digitalt.
 • Undervisning for teamet, kommunen og ansatte på SiV.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Vi ønsker oss en spesialist i geriatri, men utdanningskandidater i geriatri og allmennleger med god kunnskap på feltet anbefales å søke.
 • God kjennskap til og erfaring fra norsk helsevesen.
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Interesse for den «skrøpelige eldre».
 • Gode samarbeidsevner. Arbeider godt både selvstendig og i team.
 • Fleksibilitet og nysgjerrighet.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Evne til å be om råd når det er nødvendig.
 • Evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Mulighet til å være med å utvikle et spennende nytt tilbud!
 • Et godt geriatrisk fagmiljø med faste fagmøter/internundervisning.
 • Mulighet for ti dager kurs/kompetanseheving per år.
 • Arbeidstid p.t. dagtid mandag til fredag.

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Marte Sofie Wang-Hansen
Tittel: Prosjektleder
Telefon: 90163631
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Samhandling, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3116 Tønsberg