Har du noen planer for sommeren 2022? Medisinsk divisjon søker medisinstudenter med lisens som ønsker å arbeide i et engasjerende arbeidsmiljø sommeren 2022. Det er også mulig for leger med autorisasjon uten bestått LIS1, å søke.

Vi søker deg som har god faglig innsikt og forståelse, og som har interesse for utvikling av fag- og pasientsikkerhet.

NB! Du må kunne jobbe 8 uker sammenhengende i perioden fra og med uke 25 til og med uke 34. Det vil ikke bli anledning til å avvikle ferie i den avtalte perioden. Sommervikariatet er tilknyttet arbeid på post, mandag til fredag 08:00 - 16:00. Det vil være tilbud om vakttjeneste i akuttmottaket, og dette vil avklares nærmere med den enkelte søker.

 

Medisinsk divisjon består av følgende kliniske avdelinger med behov for vikarer:

Avdelingstilhørighet vil fordeles nærmere oppstart. Ønsker om avdeling vil bli vurdert.

Infeksjonsmedisinsk avdeling
Hematologisk avdeling
Hjertemedisinsk avdeling
Nyremedisinsk avdeling
Endokrinologisk avdeling
Lungemedisinsk avdeling
Gastromedisinsk avdeling
Geriatrisk avdeling
Akuttmedisinsk avdeling

Medisinstudenter som etter ansettelse fullfører og består studiet, vil gis stilling som lege uten turnus og lønnes i tråd med det. Dersom man får autorisasjonen sommeren 2022, kan denne ettersendes, men tiltredelse i stilling vil ikke kunne skje før dokumentasjon foreligger.

All klinisk tjeneste og kurs må dokumenteres med attester/referanser.

Det må søkes elektronisk.

Velkommen med din søknad!

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidet består av postarbeid under supervisjon og mulighet for vakttjeneste i akuttmottaket. Opplæring vil bli gitt. 

Kvalifikasjoner

 • Minimumskrav er medisinstudent med lisens. Lisens må foreligge før oppstart av ferievikariatet.
 • God faglig innsikt og forståelse
 • Erfaring fra klinisk arbeid i sykehus vektlegges

Personlige egenskaper

 • Evner til både tverrfaglig og selvstendig jobbing
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk
 • Engasjert, strukturert og fleksibel
 • Interesse for utvikling av fag- og pasientsikkerhet
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr

 • Stort pasientvolum
 • Veiledning og supervisjon
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser, kort reisevei til Oslo og Lillestrøm
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Gode velferdstilbud
 • Medlemskap i pensjonsordning
 • En arbeidsplass som er en IA-bedrift
 • Dynamisk miljø med faglig fokus

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Medisinsk divisjon sekretariat
Tittel: Rådgiver
Telefon: 90411860
E-post: md_stab@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk divisjon, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 NORDBYHAGEN
Søk på stillingen