Vi søker en lege med engasjement for samfunnsmedisinske spørsmål, som er opptatt av forholdet mellom arbeid og helse - og som vil bidra til samfunnsoppdraget med å hindre frafall og fremme inkludering i arbeidslivet. NAV er en viktig samfunnsaktør, og jobben som rådgivende overlege vil gi deg spennende muligheter og utfordringer i arbeidet med å nå målene våre. Dette er en full stilling, som innebærer 36 timer per uke.
 
Du vil bli ansatt i spesialenheten NAV Arbeid og helse Vestfold og Telemark, avdeling Helse og jobbmestring. Arbeidstiden din vil være dels ute på NAV-kontor, og dels digitalt. For tiden vil det primære virkeområdet være i midtre og øvre deler av Telemark, men tjenester til andre områder kan forekomme.
 
NAV Arbeid og helse Vestfold og Telemark har spisskompetanse innenfor inkluderende arbeidsliv, trygdemedisin, arbeidsrådgivning og jobbmestring. Enheten organiserer Arbeidslivssenteret, den rådgivende legetjenesten, Arbeidsrådgivningskontoret med bl.a. psykologkompetanse og Senter for jobbmestring. Enheten jobber sammen med de lokale NAV-kontorene i fylket, med fylkeskontoret og ut mot våre samarbeidspartnere - i arbeidslivet, helsevesenet og skole/utdanning.
 
Den rådgivende legetjenesten i NAV skal med sin trygdemedisinske kompetanse understøtte NAVs virksomhetsstrategi. Hovedmålene i inneværende periode er «Flere i arbeid», «Bedre brukermøter» og «Pålitelig forvaltning». NAVs visjon er «Vi gir mennesker muligheter». Du bør identifisere deg med disse målene og visjonen, samt med verdiene våre om å være tydelig, til stede og løsningsdyktig.
 
Det er utarbeidet en rollebeskrivelse for den rådgivende legetjenesten. Du vil ha egen fagleder (koordinerende rådgivende overlege) i fylket, og ellers være en del av et kollegium på 8 rådgivende overleger (hovedsakelig fulle stillinger).
 
Arbeidsoppgaver:
 • Veiledning og rådgivning i enkeltsaker til veiledere ved lokale NAV kontor er rådgivende overlege sin primæroppgave. I dette ligger å bidra med råd og veiledning i brukeroppfølging der medisinske forhold har betydning, for eksempel ved vurdering av om aktivitet er mulig og hensiktsmessig sett fra et medisinsk synspunkt
 • Veiledning og undervisning internt
 • Veiledning og samarbeid inn mot fastleger og spesialisthelsetjenesten
 • Fag- og tjenesteutvikling
 • Samfunnsopplysning innen trygdemedisin
 
Du vil ha et selvstendig faglig ansvar, som blant annet innebærer at rådene du gir gjenspeiler den til enhver tid alminnelig anerkjente medisinske kunnskap og praksis. 
 
Kvalifikasjoner:
Du må ha:
 • Norsk autorisasjon som lege uten begrensninger
 • Relevant spesialitet (samfunnsmedisin, allmennmedisin, arbeidsmedisin, psykiatri, fysikalsk medisin og rehabilitering, andre relevante kliniske fag)
 • Bred medisinsk kompetanse
 • Ha pedagogiske evner og god formidlingsevne
 • Beherske norsk flytende og ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Førerkort klasse B
 
Vi ønsker at du har:
 • Engasjement for fagfeltet (samfunnsmedisin/trygdemedisin)
 • Gode evner til å arbeide selvstendig og samarbeide i team
 • Evne til å arbeide målrettet, nøyaktig og effektivt
 • Evne og vilje til å tilegne deg nye ferdigheter og kunnskap
 
Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.
 
Vi tilbyr
 • Godt tverrfaglig miljø
 • Spennende faglige utfordringer og meningsfylte arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • God faglig opplæring og veiledning i rollen som rådgivende overlege. Du vil bl.a. bli fulgt tett opp av fagleder (koordinerende rådgivende overlege)
 • Det vil gis nødvendig fri for å kunne oppnå og vedlikeholde godkjennelse som spesialist i relevant spesialitet
 • Fleksitidsordning og gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)
 • Vilkår i henhold til særavtale for leger i Arbeids- og velferdsetaten, bl.a. studiepermisjon
 • Stillingen er plassert i stillingskode 0207 Overlege. Lønn for overlege fra kr 910.000 – 950.000. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere
 
Ønsket tiltredelse er januar 2022.
 
Kontaktinformasjon
For nærmere informasjon om stillingen, kontakt avdelingsleder Marte Aasen, mobil 413 42 454 eller Koordinerende rådgivende overlege Nina Thunold Reime, mobil 481 68 513

Arbeidssted: NAV Vestfold og Telemark avd. Helse og jobbmestring, for tiden Bø i Midt-Telemark kommune (administrativ tilknytning til Porsgrunn)

NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør vi ved å utvikle Norges beste arbeids- og velferdstjenester.
NAV består av 19.000 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi jobber tverrfaglig i sterke fagmiljøer. Hos oss skal arbeidsmiljøet preges av involvering, åpenhet og tillit.
For å kunne levere best mulig tjenester er det viktig med mangfold i rekrutteringen. Vi oppfordrer derfor personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en til å søke jobb hos oss. Vi legger arbeidsforholdene til rette for deg dersom du har behov for det. Ønsker du å bli unntatt fra offentlig søkerliste må du begrunne dette. Del gjerne ditt vitnemål eller karakterutskrifter via vitnemålsportalen.no.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
NAV Arbeid og helse Vestfold og Telemark
Kontaktpersoner
Navn: Marte Galtung Aasen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 413 42 454
E-post: Marte.Aasen@nav.no
Navn: Nina Thunold Reime
Tittel: Koordinerende rådgivende overlege
Telefon: 481 68 513
E-post: Nina.Thunold.Reime@nav.no
Arbeidssted
Bø/Midt-Telemark/Porsgrunn administrativt
Kammerherreløkka 2
3915 PORSGRUNN
Søk på stillingen