Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Statsforvalteren i Oslo og Viken har 1-2 ledige faste stillinger (100%) som assisterende fylkeslege i Helseavdelingen. I tillegg kan det bli aktuelt med 1-2 engasjement (100%) med inntil 12 måneders varighet.

Helseavdelingen har en utadrettet virksomhet mot helse- og omsorgstjenesten, helse- og omsorgspersonell og sentrale myndigheter. Avdelingen har varierte forvaltningsoppgaver, herunder å føre et overordnet tilsyn med virksomhetene og å behandle et stort antall tilsyns- og klagesaker, samt å veilede og undervise helsepersonell. Vi er en tverrfaglig sammensatt avdeling med rundt 125 medarbeidere totalt.

Helseavdelingen består av fem seksjoner fordelt på våre kontorer i Moss, Drammen og Oslo. Det er tre seksjoner for kommunale helse- og omsorgstjenester som har ansvar for hvert sitt geografiske område, Østre Viken (Moss), Vestre Viken (Drammen) og Oslo. Videre har vi seksjon for spesialisthelsetjenesten (Oslo) og seksjon for fellesoppgaver og utvikling (Moss). 
De ledige stillingene er i seksjon spesialisthelsetjeneste, med kontor i Oslo. Seksjonen har ansvar for all spesialisthelsetjeneste innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
 
Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglige vurderinger i tilsynssaker og rettighetssaker
 • Behandle klager på vedtak om tvungen behandling etter psykisk helsevernloven § 4-4 
 • Delta i planlagt tilsyn/systemrevisjoner
 • Råd og veiledning til brukere og tjenesteytere 
Arbeidsområdene kan endre seg over tid og andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingene ved behov.
 
Kvalifikasjoner
Det kreves:
 • Medisinsk embetseksamen
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne
I tillegg er det ønskelig med:
 • Bred klinisk erfaring. Vi oppfordrer særlig psykiatere, indremedisinere, anestesiologer og kirurger med interesse for offentlig forvaltning om å søke
 • Erfaring fra offentlig forvaltning 
 • Evner å arbeide målrettet med god fremdrift
 • Gode samarbeidsevner og er fleksibel og løsningsorientert
 • Evne til å trives med mange samtidige pågående oppgaver
 • Gode IKT/digitale ferdigheter
Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting.

Vi kan tilby
Spennende arbeidsoppgaver i Norges største statsforvalterembete. Du får jobbe sammen med engasjerte kolleger i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø preget av høy kompetanse. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.

Stillingene lønnes som assisterende fylkeslege i lønnsspennet kr 850 000 – 920 000 avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.

Har du spørsmål?
Ønsker du nærmere opplysninger om stillingene, ta gjerne kontakt med seksjonssjef Sara C. W. Solheim på telefon 22 00 39 08 / 901 91 463, eller ass. avdelingsdirektør Eskil Lobben på telefon 32 26 69 17 / 908 45 856

Statsforvalteren er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Og vi oppfordrer også søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Hvis det er kvalifiserte søkere fra disse gruppene, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Embetet er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv).

Søknadsfrist
Søknadsfrist: 28. desember 2021

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.
Stillingskategori
Offentlig lege
Arbeidsgiver
Statsforvaltereren i Oslo og Viken
Kontaktpersoner
Navn: Sara C.W Solheim
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 22 00 39 08 / 901 91 463
Navn: Eskil Lobben
Tittel: Ass. avdelingsdirektør
Telefon: 32 26 69 17 / 908 45 856
Arbeidssted
Stensberggata 27
0170 OSLO
Søk på stillingen