Kort om arbeidsgiver
Vi søker ny kollega ved Brevik Legesenter i Son.

Det er per tiden en 2-legepraksis, hver med listelengde ca. 1350. Stor pasienttilgang betinger ny hjemmel.

Brevik legesenter er en veldrevet, stabil 2-legepraksis som ble etablert i 1997. Lokalene er lyse og trivelige, vi tilstreber en hyggelig atmosfære basert på KOPF-prinsippet; kontinuerlig, omfattende, personlig og forpliktende.

Vi har samarbeidsavtale med Catosenteret, bruker Winmed journalsystem og har velfungerende laboratorium inkludert akuttbehandling. Vi har godkjent internkontroll og er tilknyttet Noklus. Senteret har 2 autoriserte legesekretærer.

Legesenteret har pr. idag en driftsmodell som DA som omfatter felleskostnader inkludert løpende utgifter. Hver lege driver sin praksis som selvstendig næringsdrivende.
 
Arbeidsoppgaver;
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Det kan tilpliktes inntil 7,5t kommunale oppgaver per uke
 • Tilpliktet interkommunal legevakt i Moss kommune etter avtale
Dine kvalifikasjoner;
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist/ påbegynt spesialisering i allmennmedisin     
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig     
 • Personlig egnethet vektlegges         
Vi kan tilby;
 • Fastlegepraksis på Brevik Legesenter 
 • Nyopprettet hjemmel, med mulighet for overføring av pasienter fra eksisterende fastlegelister ved Brevik Legesenter etter nærmere avtale
Andre opplysninger;
 • Det forutsettes at det oppnås enighet med praksiseiere og kommunen om betingelser ved avtaleinngåelse
 • Politiattest skal fremlegges før vedtak om faslegehjemmel fattes
 • Basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldende takster
 • TIltredelse etter avtale
Kontaktpersoner: fastlege Eivind Myhre, tlf. 932 14 947 eller kommuneoverlege Stian Lunde, tlf. 64 98 03 57.

Søknaden må sendes via elektronisk søknadsskjema. Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes ved utvidet søkerliste. Vitnemål og attester legges ved elektronisk søknad.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

NB! Vestby kommune ber aldri om BankId- informasjon i søknadsprosessen.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Vestby kommune
Kontaktpersoner
Navn: Stian Lunde
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 64 98 03 57
Navn: Eivind Myhre
Tittel: Fastlege
Telefon: 932 14 947
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Brevik legesenter
Kvartsveien 2
1555 SON
Søk på stillingen