Kort om arbeidsgiver
Moss kommune har 46 fastleger og ca. 15 fast ansatte leger i kommunale stillinger. Kommunen har de siste årene satset på å utvikle fastlegeordningen, samt å sikre bemanning og kompetanse blant ansatte leger.

Vi har nå en fast 100 % stilling som ALIS-lege ved Peer Gynt helsehus, med oppstart 1. januar 2022. ALIS-stillingen er forbeholdt leger som ikke er spesialister i allmennmedisin.

Vi tilbyr en strukturert spesialistutdanning for å sikre rekruttering til fastlegehjemler og andre allmennmedisinske oppgaver i kommunen.
I tillegg til en spennende arbeidshverdag med mange faglige utfordringer, får du selvsagt gode pensjons- og forsikringsordninger og et ryddig ansettelsesforhold.

Utdanningsløpet vil vare i inntil fem år, men perioden kan forlenges ved sykdom, svangerskap eller fødsel. De fem årene vil bestå av 2,5 års tjeneste ved helsehuset, to års tjeneste i uselektert allmennpraksis og et halvt års obligatorisk sykehustjeneste.

Ved oppnådd spesialistkompetanse vil legen få tilbud om å fortsette som ansatt lege ved kommunens helsehus, sykehjem eller legevakt.

ALIS må forplikte seg til å gjennomføre de kurs, deltakelse i veiledning samt krav til læringsaktiviteter som kreves for gjennomføring av spesialistutdanning i allmennmedisin.

ALIS-legen bærer ingen av kostnadene til spesialistutdanningen; disse dekkes av Legeforeningen og Moss kommune.

Arbeidstid
Dagtid Vaktordning hver 4-6 helg på KAD må påregnes

Organisering
Stillingen er organisert i virksomhet Peer Gynt helsehus


Les mer og søk i vår stillingsannonse
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Moss kommune
Kontaktperson
Navn: Mari Kaurin
Tittel: Virksomhetsleder Peer Gynt helsehus
Telefon: 40433361
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Peer Gynts vei 86
1535 MOSS