Kort om arbeidsgiver

Ønsker du en variert arbeidshverdag på et stort lokalsykehus med alle funksjoner? Vil du jobbe som generell radiolog, med mulighet for fordypning i interesseområder, god kontakt med klinikere og med et stort radiologisk fagmiljø på tvers i Vestre Viken?

Da kan du være rett person for oss!

Vi bemanner opp med ytterligere én fast stilling i 100 % samt én 80 %-stilling!

Oppstart etter avtale.

 

Avdeling for Bildediagnostikk i Vestre Viken er en tverrgående avdeling i Klinikk for medisinsk diagnostikk, med radiologiske seksjoner ved de fire somatiske sykehusene i Vestre Viken (Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike), i tillegg til Brystdiagnostisk senter og nukleærmedisinsk seksjon, som er lokalisert i Drammen.

 

I Avd. for Bildediagnostikk har vi stort fokus på godt samarbeid mellom seksjonene våre. Vi har et felles fagmiljø som deler kompetanse og kapasitet i hele avdelingen, samt sikrer fagutvikling og kontinuerlig forbedring, bl.a med felles organgrupper på tvers av seksjonene. Vi søker å være ledende på å ta i bruk kunstig intelligens og for tiden pågår et omfattende prosjekt for anskaffelse av en KI-løsning for bruk i vår kliniske hverdag.  

 

Legegruppen ved radiologisk seksjon i Bærum og Ringerike inngår i én felles legeseksjon. På Bærum er det p.t ti vaktgående overleger og innen Q1 2022 vil det være 14 stk. Det er for tiden åtte LIS i vakt, mens det på Ringerike er syv overleger og tre LIS. Det planlegges felles LIS-forvaktssjikt fra Bærum. Bakvaktsordning og daglig tilstedeværelse for gjeldende utlysning er på Bærum sykehus, men det er anledning til fleksibelt arbeidssted. Nærmere muligheter vil diskuteres under intervju.

Ved begge sykehus er det et tett og godt samarbeide med de kliniske avdelingene og hverdagen byr på rikelig interessant patologi!  

 

Radiologisk seksjon Bærum-Ringerike bemanner opp, og vi søker dyktige og engasjerte radiologer til ytterligere faste overlegestillinger.

 

Vi er opptatt av godt arbeidsmiljø, faglig utveksling og utvikling- og med det god kvalitet til alle våre pasienter!

 

Er du vår nye kollega? 

Arbeidsoppgaver

 • Delta i avdelingens daglige drift innen alle modaliteter, inkl. demonstrasjoner/MDT-møter, supervisjon/veiledning av LIS og undervisning i avdelingen
 • Delta i bakvaktsordning
 • Bidra til godt samarbeid internt på seksjonen, på tvers i avdelingen og eksternt
 • Bidra til utvikling og ivaretakelse av et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i radiologi med norsk autorisasjon, evt LIS med gjennomført gruppe 1-tjeneste og kort tid igjen til spesialistgodkjenning
 • God formidlingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk er en forutsetning
 • Erfaring med/interesse for thoraxradiologi er spesielt attraktivt    

Personlige egenskaper

 • Nysgjerrighet, entusiasme og engasjement for faget vårt
 • Gode samarbeidsevner og ønske om å se andre lykkes
 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og ansvarsbevisst, men med velutviklet lagånd
 • Ønske om videreutvikling og faglig progresjon - personlig og for avdelingen
 • Personlig egnethet vil vektlegges   

  Minst to referanser må kunne oppgis på forespørsel, hvorav den ene er din siste nærmeste leder

Vi tilbyr

 • Variert arbeid og rikelig spennende patologi
 • Gode kolleger og trivelig arbeidsmiljø 
 • God samhandling med klinikere og radiologer i hele Vestre Viken
 • Mulighet for organgruppeansvar lokalt og til å påvirke avdelingens faglige retning
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Carestream RIS/PACS og e-talegjenkjenning (oppgradering av RIS forventet ferdigstilt Q1 2022)
 • https://youtu.be/utjZJo2q74c
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Bente Lund Neple
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90980038
E-post: sbluen@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
BILDE seksjon Leger BS-RS, Vestre Viken
Sogneprest Munthe-kaas vei 100
1346 Gjettum
Søk på stillingen