Kort om arbeidsgiver

Stillingen er organisatorisk plassert i Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN) ved Smittevernsenteret, en seksjon i Avdeling for mikrobiologi og smittevern i Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord Norge (UNN). Arbeidssted er Tromsø, Hammerfest eller Kirkenes, og det må påregnes reiseaktivitet mellom Tromsø og Finnmark, og innad i Finnmark.

KORSN har 2 smittevernoverleger, regional smittevernsykepleier, regional antibiotikafarmasøyt, tuberkulosekoordinator og sekretær. Ved Smittevernsenteret er det ytterligere 8 stillinger som tilhører UNN. Vi samarbeider om å løse oppgavene og har et godt arbeidsmiljø.

KORSN er ett av fire regionale kompetansesentre i smittevern. Det er tett samarbeid mellom de fire sentrene og Folkehelseinstituttet (FHI). Vi bistår smittevernpersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten, bidrar til økt kompetanse i smittevern og driver utadrettet virksomhet i hele landsdelen.

Arbeidsoppgaver

 • Kompetanseheving, undervisning og faglig rådgiving i smittevern i Finnmarkssykehuset
 • Sikre faglig samarbeid mellom KORSN og Finnmarkssykehuset
 • Ha et nært og godt samarbeid med smittevernpersonell ved Finnmarkssykehuset, regionens sykehus, øvrige regionale kompetansesentre i smittevern og FHI
 • Utvikle, vedlikeholde og bidra til implementering av infeksjonskontrollprogrammet ved Finnmarkssykehuset, i samarbeid med hygienesykepleiere
 • Delta i beredskapsarbeid som omhandler smittsomme sykdommer
 • Delta i prosjekter og kampanjer når dette er aktuelt
 • Det vil være rom for forskningsaktivitet

Kvalifikasjoner

Formelle krav

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialistgodkjenning i medisinsk mikrobiologi, infeksjonsmedisin, annen relevant sykehusspesialitet, samfunnsmedisin eller allmennmedisin, eller påbegynt spesialisering innenfor disse  

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med smittevernarbeid og/eller kvalitetsarbeid
 • Klinisk erfaring fra sykehus i Norge, klinisk erfaring fra sykehus i Danmark eller Sverige kan også være aktuelt
 • Kompetanse/erfaring innenfor folkehelsevitenskap eller samfunnsmedisin
 • Kompetanse/erfaring i prosjektledelse/prosjektarbeid
 • Undervisningserfaring
 • Gode datakunnskaper

Personlige egenskaper

 • Gode evner i kommunikasjon og samarbeid
 • Gode evner til å motivere andre og knytte kontakter
 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
 • Gode evner til tverrfaglig samarbeid
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Annelin Lyshoel
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 94849888
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kompetansesenter i smittevern Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø
Søk på stillingen