Klinikk for thoraxkirurgi, St. Olavs hospital er ansvarlig for behandling av ca. 850 thoraxkirurgiske pasienter årlig.
Kandidaten må kunne jobbe både selvstendig og i team. Kandidaten bør ha interesse for undervisning og akademisk medisin. Den som tilsettes må om nødvendig delta i undervisning av medisinske studenter.

Vi søker en interessert og egnet kandidat til å
arbeide innen faget thoraxkirurgi  med
tanke på tellende tjeneste som LIS2/ LIS3. Kandidaten forventes å delta i
klinikkens vanlige kliniske arbeid og pågående og planlagte
forskningsprosjekter.

Vikariat i 12 måneder, med mulighet for forlengelse.

Kvalifikasjoner

  • Sykehuset forutsetter at den som tilsettes behersker norsk muntlig og skriftlig kommunikasjon
  • Norsk autorisasjon og attester må foreligge, og legges frem på forespørsel. Tjeneste som ikke er dokumentert, vil ikke bli tatt med i vurdering
  • Vennligst oppgi minst to referanser
  • Egenerklæring som omfatter tuberkulosekontroll og mulighet for evt. smitte av resistente bakterier, må fylles ut før tiltredelse
  • Tilsetting på gjeldende vilkår for leger ved universitetsklinikk

Personlige egenskaper

  • Det kreves gode samarbeids- og kommunikasjonsevne.
  • Personlig egnethet og engasjement vektlegges.

Vi tilbyr

  • Et godt og trivelig arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst mellom Spekter og Den norske legeforening.
  • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Asbjørn Karevold
Tittel: Klinikksjef
Telefon: +47 920 59 555
E-post: asbjorn.karevold@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for thoraxkirurgi, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gt 3
7030 Trondheim
Søk på stillingen