• Listelengde: 908
  • Journal system: System x
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Ledig vikariat ved Ørmelen legesenter i Verdal kommune. 4-legesenter med stabil legedekning hvorav 3 er spesialister i allmennmedisin. 3 rutinerte helsesekretærer. Veldrevet kontor med godt etablert liste. Det er søkt om listereduksjon fra nåværende 908 til 800 pasienter med naturlig avgang. Ingen kommunale oppgaver. Kontoret ligger 10-15 min unna sykehuset Levanger med bil.

Deltakelse i interkommunal legevakt i nabohuset til sykehuset Levanger på kveld/natt/helg kreves. Her er sykepleier hele døgnet.

Verdal kommune gir ekstra tilskudd til privat næringsdrivende leger i tillegg til basistilskuddet. Basistilskudd+kommunalt tilskudd utgjør for LIS 3 kr 998,-/pasient, for spesialist kr 750,-/pasient. Dette dekker per i dag kostnader til drift av kontoret for LIS 3, og langt på vei også for spesialist.

For nærmere orientering kontakt fastlege Benedicte Agdestein på 91596887 eller benedicte.agdestein@gmail.com.
https://www.ormelenlegesenter.no

Ønskede kvalifikasjoner:
Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon.
Gode norskferdigheter skriftlig og muntlig.
Relevant praksis ønskelig.
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
Politiattest.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Benedicte Agdestein
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 91596887
E-post: benedicte.agdestein@gmail.com
Arbeidssted
Ørmelen legesenter
Tangenveien 5
7650 VERDAL