Kort om arbeidsgiver

Helgelandssykehuset Mo i Rana søker deg som er lege i spesialisering til vikariat av ett års varighet innen generell kirurgi med oppstart etter nærmere avtale. Vikariatet er med mulighet for forlengelse.

Som lege i spesialisering i generell kirurgi vil du få stort ansvar og jobbe selvstendig under tett veiledning. Du vil møte faglige utfordringer og bli en del av et godt dynamisk arbeidsmiljø i nært samarbeid med andre faggrupper både intrahospitalt og med kommunehelsetjenesten. Tilbakemeldinger fra tidligere leger i spesialisering er et betydelig faglig utbytte som man drar nytte av i egen karriere og i personlig vekst og utvikling. Som lege i spesialisering hos oss vil du bli satset på. Vi har som mål å gi nybegynnere mulighet å bli trygg innen laparoskopisk galle og brokk operasjoner samt gastro- og koloskopi innen to år. Mer erfarne utdanningskandidater kan vi i tillegg gi en solid innføring i laparoskopisk og åpen tarmkirurgi. Seksjonen samarbeider tett med Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset i Tromsø som vi har avtaler om spesialistutdanning innen generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi med. 

Helgelandssykehuset er organisert i klinikker og kirurgisk klinikk består av kirurgiske avdelinger i Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen. Kirurgisk avdeling Mo i Rana har 3 seksjoner: Generell kirurgi, ortopedi og gynekologi/føde med separate døgnkontinuerlige vaktsjikt på spesialistnivå med akuttfunksjon.

Generell kirurgisk seksjon er en framoverlent og nytenkende avdeling som har høy kompetanse innenfor laparoskopisk kirurgi i tillegg til akuttkirurgi. Seksjonen har 5 fast ansatte overleger og 5 utdanningsstillinger. Hos oss vil du få en nærhet til arbeidsplassen som gjør at du på fritiden til fulle kan utnytte byens kulturelle og sosiale tilbud, samt få spektakulær nærhet til natur og opplevelser i friluft.

Mo i Rana er en by i rivende vekst og utvikling med en visjon om å bli Norges nye grønne industrihovedstad. Næringslivet blomstrer og det forventes en betydelig befolkningsvekst på grunn av nyetableringer som stor batterifabrikk og bygging av ny flyplass. Byen har som mål å ivareta og tilrettelegge for nye innbyggere – din høye kompetanse er spesielt attraktiv, både for Helgelandssykehuset og Rana kommune.

Arbeidsoppgaver

 • Operasjoner
 • Visitt på sengepost
 • Poliklinikk
 • Delta på røntgendemonstrasjoner
 • Veilede turnusleger (LIS 1)

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som lege
 • Du må ha godkjent turnustjeneste
 • Det er ønskelig om du har erfaring innenfor generellkirurgisk fagfelt
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt:

 • Du kommuniserer og samarbeider godt med både pasienter og personale. 
 • Du har et ønske og en vilje til utvikling av avdelingen i tråd med utviklingen innen fagområdet og i samsvar med behovet for spesialisttjenester til Helgelands befolkning.
 • Du er ansvarlig
 • Du har respekt for den enkelte pasient

Vi tilbyr

 • Dedikerte kollegaer med høy faglig kompetanse
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gunstig pensjonsordning i KLP
 • Fritid i naturskjønne omgivelser

Utdanningsretning

 • Medisinsk embetseksamen

Utdanningsnivå

 • Cand med
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Johannes Michael Strehle
Tittel: Områdesjef
Telefon: 91529878
Navn: Andreas Wagner
Tittel: Overlege
Telefon: 75125177
E-post: andreas.wagner@helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
Kirurgiske leger Mo i Rana, Helgelandssykehuset HF
Sjøforsgata 36
8607 Mo i Rana