Kort om arbeidsgiver
Fast stilling - Selvstendig næringsdrivende fastlege 

Ledig fastlegehjemmel i Lier kommune
Tiltredelse ønsket fra 18.04.2022.
 
I forbindelse med at hjemmelshaver går av med pensjon vil det bli en ledig en fastlegehjemmel i Lier kommune ved Sylling Helsesenter. Hjemmelen drives i dag som en solopraksis av avtroppende lege. Det er en pågående fusjonsprosess med fastlege fra nabokontoret slik at det ved tiltredelse vil være en duopraksis organisert som DA. Fusjoneringen vil tre i kraft fra 1. desember 2021.
Sylling helsesenter er lokalisert i Sylling i Lier. For øyeblikket er det 750 pasienter på listen. Listetaket kan justeres i dialog med kommunen. Det benyttes Infodoc Sky journalsystem og det er ansatt to dyktige sekretærer. Grunnet pågående fusjonsprosess vil det bli sendt oppdatert informasjon om kontorets innhold til søkerne etter søknadsfristen. 

Det forventes at ny hjemmelshaver inngår samarbeidsavtale med kollega i ny duopraksis. Avtale om kollegial fraværsdekning kan inngås både mellom leger tilknyttet samme legekontor og andre hjemmelshavere i kommunen. Kommunen er ikke delaktig i internavtalen i kontoret eller overdragelse av utstyr og goodwill. Hjemmelen er for tiden tilknyttet privat næringsdrift. Dersom ny hjemmelshaver ønsker overgang til kommunal hjemmel må dette gjøres etter overdragelse av hjemmel fra avtroppende lege er fullført. Dette i henhold til Rammeavtalen ASA 4310.

Arbeidsoppgaver
Lier kommune inngår fastlegeavtale med legen. Fastlegens listeansvar dekker alle allmennlegeoppgaver innen somatikk, psykisk helse og rus for innbyggerne på listen i henhold til gjeldene lovverk. 
Fastlege plikter å delta i interkommunal legevakt, og kan pålegges 7,5 timer kommunal deltidsstilling (p.t. er det ingen slik kommunal tjeneste, men tiltredene lege kan ønske seg tjeneste). 

Kvalifikasjoner
  • Gjennomført LiS1 eller turnustjeneste etter gammel ordning og inneha norsk autorisasjon med full refusjonsrett.
  • Spesialistgodkjenning i allmennmedisin, være under spesialisering eller være godkjent allmennlege etter gammel ordning. Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten gjeldende fom. 01.03.2017.
  • Gode norskkunnskaper
  • Erfaring fra allmennmedisin og god kjennskap til norsk helsevesen vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
  • Interesse for allmennmedisin
  • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
  • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
  • Personlig egnethet til pasientbehandling
  • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
  • Samarbeidende leges preferanser vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
Lier kommune er godkjent utdanningsvirksomhet for LiS i allmennmedisin i henhold til ny spesialiseringsordning. Kommunen er i prosess med å se på muligheten for ALIS-avtaler til leger i ny spesialiseringsordning. 

Ved spørsmål knyttet til stillingen kan du kontakte:
 
Avtroppende hjemmelshaver Spesialist i allmennmedisin Dr. Øystein Skaar Dr.skaar@yahoo.com
Spørsmål om hjemmelen og drift.

Gjenværende kollega Spesialist i allmennmedisin Dr. Mathias Skogli skogli.m.m@gmail.com
Spørsmål om fremtidig samarbeid og organisering

Kommuneoverlege
Ingrid Bjerring kommuneoverlegen@lier.kommune.no
Spørsmål om kommunen, fastlegeordningen og ALIS-avtaler 
 
Andre opplysninger

Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges før signering av kontrakt.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lier kommune
Kontaktpersoner
Navn: Dr. Øystein Skaar
Tittel: Avtroppende hjemmelshaver
E-post: Dr.skaar@yahoo.com
Navn: Dr. Mathias Skogli
Tittel: Gjenværende kollega
E-post: skogli.m.m@gmail.com
Navn: Ingrid Bjerring
Tittel: Kommuneoverlege
E-post: kommuneoverlegen@lier.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
,
3410 SYLLING
Søk på stillingen