Kort om arbeidsgiver
Kvalifikasjonar
 • Sjølvstendig vaktkompetanse, gjerne spesialist i i allmennmedisin eller akuttmedisin
 • Førarkort klasse B
 • Dersom eit anna morsmål enn skandinavisk, må søkjar dokumentere språkleg nivå skriftleg og munnleg tilsvarande C1
Personlege eigenskapar
 • Tolmodig og empatisk og har stor respekt for pasientane og deira rettar og behov
 • Genuin interesse for allmenn- og akuttmedisin
 • Fleksibel
 • Gode samarbeidsevner
 • God motivasjon
 • Personleg eignaheit vert vektlagt
Vi tilbyr
 • Kombinasjon av ei god fastløn og bonusordning
 • Ny legevaktsbil registrert som utrykkingskøyrety
 • Kan stille leilegheit til disposisjon
 • Avtale om bedriftshelseteneste
 • Tilsetting i samsvar med offentleg avtaleverk:
  -  Obligatorisk tenestepensjonsordning
  -  Gunstige låneordninga
  -  Gode forsikringsordningar
 
Anna
Vi ber om at attestar og vitnemål blir lagt ved søknaden. Vitnemålsportalen skal nyttast for vitnemål som er registrert der.
Vi gjer merksam på at det er offentleg søkjarliste. Unntak frå offentlegheit må grunngjevast jf. offentleglova § 25 andre ledd.
I samsvar med helsepersonellova vert det stilt krav om politiattest av ny dato, ikkje eldre enn tre - 3 - månad.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Sykkylven kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ragnhild Hanken Skjong
Tittel: kommunalsjef Sykkylven kommune
Telefon: 99738686
E-post: ragnhild.skjong@sykkylven.kommune.no
Navn: Åse Elin Hole
Tittel: Rådmann Stranda kommune
Telefon: 46411002
E-post: ase.elin.hole@stranda.kommune.no
Arbeidssted
Sykkylven kommune
Haugneset 20
6230 SYKKYLVEN
Søk på stillingen