Kort om arbeidsgiver
Kvalifikasjonar
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon
 • Krav om gjennomført LIS 1 som gir rett til refusjonar frå HELFO
 • Gode norskkunnskapar, både muntleg og skriftleg
 • Gjerne kjennskap til og erfaring frå offentleg forvaltning og helsearbeid.
 • Kommunen vil prioritere søkjarar som har spesialitet i allmennmedisin eller er under spesialisering. Det vil bli lagt til rette for spesialisering i allmennmedisin.
 • Førarkort klasse B. 
Personlege eigenskapar
 • Vi søkjer tolmodige, empatiske og fleksible fastlegar som har stor respekt for pasientane og deira rettar og behov.
 • Evne og vilje til tverrfagleg samarbeid.
 • Personlege eigenskapar vil verte særleg vektlagt.
Vi tilbyr

For kommunal tilsetting kan vi tilby svært gode betingelsar og:
 • Gode lønnsvilkår
 • Bonusordning
 • Obligatorisk tenestepensjonsordning
 • Gunstige låneordningar
 • Gode forsikringsordningar
Når det gjeld næringsdrivande vil avtaleheimelen og tildelingsprosessen verte regulert av til kvar tid gjeldande lover, føresegner, avtaleverk og lokale avtalar. Tilskotsordning kan verte aktuelt.

Anna

Vi ber om at attestar og vitnemål blir lagt ved søknaden. Vitnemålsportalen skal nyttast for vitnemål som er registrert der.

I samsvar med helsepersonellova vert det stilt krav om politiattest av ny dato, ikkje eldre enn tre - 3 - månad.
Vi gjer merksam på at det er offentleg søkjarliste. Unntak frå offentlegheit må grunngjevast jf. offentleglova § 25 andre ledd.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Sykkylven kommune
Kontaktperson
Navn: Ragnhild Hanken Skjong
Tittel: kommunalsjef
Telefon: 99738686
E-post: ragnhild.skjong@sykkylven.kommune.no
Arbeidssted
Sykkylven kommune
Haugneset 20
6230 SYKKYLVEN
Søk på stillingen