Kort om arbeidsgiver
Det er ledig fast stilling som tilsynslege i Risør kommune. Det søkes etter entusiastisk og samarbeidsvillig lege som er spesialist i allmennmedisin. Ved siden av god fagkunnskap, ønsker vi en lege som er interessert i å videreutvikle våre tjenester i et tverrfaglig miljø.

Tilsynslege vil ha base- og store deler av arbeidet sitt på Frydenborgsenteret, men også utføre viktig arbeid knyttet til helsestasjon og skolehelsetjeneste en dag i uka. Tjenesten har mange ansatte med høy kompetanse som arbeider målrettet og systematisk for å løse oppgavene som kreves.

Frydenborgsenteret består av tilsammen 56 langtidsplasser fordelt på somatikk og demens, samt en helt ny og fremtidsrettet korttidsavdeling. Korttidsavdelingen er organisert under hjemmetjenesten. Det er godt kvalifisert personell knyttet til de ulike enheter.
Helsestasjonstjenesten yter lavterskeltilbud med erfarne ansatte, godt fagmiljø og alle lovpålagte fagfunksjoner på plass. 

Arbeidsoppgaver og ansvarsområde vil være;
 • Legekonsultasjoner i helsestasjonen 0 – 5 år og skolehelsetjeneste, samt deltakelse i tverrfaglig forebyggende helsearbeid blant barn- og unge
 • Det er ønskelig at legen er medlem av det psykososiale kriseteamet   
 • Tilsynsfunksjon for pasienter på Fydenborgsenteret, herunder årskontroller, legemiddelgjennomgang, samtykkevurderinger, behandlingsavklaringer og pårørende møter
 • Bistå med supervisjon, veiledning og undervisning
 • Delta i systemarbeid for å sikre kvaliteten i arbeidet og videreutvikle tjenesten
Risør kommune har i dag totalt 7 allmennleger. Seks av allmennlegene er fastleger lokalisert på tre ulike legesentre. Tre av legene er spesialister i allmennmedisin, mens ytterligere tre er i spesialiseringsløp (ALIS). Kommuneoverlege er spesialist innen samfunnsmedisin og psykiatri.

Stillingen er organisatorisk tilknyttet Enhet for helse og rapporterer til enhetsleder. Faglig vil legen samarbeide med de aktuelle fagmiljøer.
Tjenesten på Frydenborgsenteret benytter seg av journalsystemet Gerica, mens Helsestasjonsvirksomheten benytter seg av CGM journal.  

Kvalifikasjoner
 • Søkere må være spesialist i allmennmedisin. Ikke-spesialister som er godkjent allmennlege, kan søke dersom kriteriene om overgangsordninger beskrevet i «Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)» er til stede
 • Norsk autorisasjon som lege og norskkunnskaper på et høyt nivå er påkrevd
 • Dokumentert erfaring fra samhandling med ulike fag- og brukergrupper
 • Evne og vilje til å ta imot og gi veiledning
Utdanningsnivå
 • Medisin
 • Utdanningstittel; Lege
 • Høgskole/Universitetsnivå
Språk
 • Norsk
Vi tilbyr
 • Flotte kollegaer med god kompetanse og fokus på fag- og tjenesteutvikling
 • Alle lovpålagte fagfunksjoner på plass
 • En utfordrende og spennende arbeidshverdag
 • Regelmessige møter med kommunens allmennleger og – ledelse
 • Tilbud om deltakelse i smågrupper med de øvrige allmennleger
 • Lønn etter avtale
   
Annet
 • Oppstart 01.03.22, eller etter nærmere avtale.
 • Dersom det er ønskelig formidler vi kontakt videre til fagpersoner, og dersom du er interessert er du hjertelig velkommen til å besøke oss og få en omvisning. 
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Risør kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bjørn Haugersveen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +47 911 31 590
Navn: Hans Tomter
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: +47 920 20 078
Arbeidssted
Siris vei 12
4950 RISØR