Kort om arbeidsgiver
Helsedirektoratet ser etter en erfaren og engasjert prosjektleder med programlederansvar for å fremme Norges innsats i helseprogrammet EU4Health. Dette helseprogrammet er et av EUs og Norges ambisiøse svar på covid-19-pandemien, og har som mål å styrke helsesystemers soliditet gjennom et økt europeisk samarbeid. I Norge har programmet som hovedmål å bedre helseberedskap, styrke folkehelsen, være integrert i EUs digitale helsesystem, styrke konkuranseevnen innenfor helseteknologi og innovasjon, samt øke kunnskapsdeling. EU4Health-programmet har en varighet fra 2021- 2027, og som prosjektleder får du muligheten til å påvirke og koordinere den norske EU4Health-satsningen fra en tidlig fase. 

Stillingen er plassert i avdeling Global helse og dokumentasjon, som ligger i divisjon Analyse og samfunn. Avdelingens hovedansvar er å fremme et strategisk og helhetlig arbeid med kunnskapsanalyse og global helse. Du vil rapportere til avdelingsdirektør for Global helse og dokumentasjon. Stillingen er fast og kan tiltres så raskt som mulig og fortrinnsvis innen 1. mars 2022. For ellers likt kvalifiserte søkere vil mulighet for tidlig tiltredelse bli vektlagt.

Du vil jobbe tett med andre avdelinger i Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet, andre etater, aktører i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten, universiteter, forskningsmiljøer og andre aktuelle aktører. 

Arbeidsoppgaver
Som programansvarlig skal du organisere, koordinere og mobilisere den norske innsatsen i EU4Health, i nært samarbeid med Nasjonalt Kontaktpunkt (National Focal Point), som er vår ekspert på EU-samarbeid innen helse.   

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være knyttet til:
 • Gjennomføring i henhold til de norske målsetningene for EU4Health og sikre helhetlig vurdering av måloppnåelsen. 
 • Strategi og årlige arbeidsplaner for operasjonalisering av norsk deltakelse i EU4Health.
 • Ledelse av ressurser allokert til programmet i Helsedirektoratet.
 • Videreutvikle og fremme gode utlysnings- og søknadsprosesser. 
 • Kommunikasjon internt og eksternt for å mobilisere aktører til EU4Health, blant annet via interne og eksterne samarbeidsnettverk.
 • Vurdere og utvikle ordninger med stimuleringsmidler og tilskudd, samt rådgivning til søknadsprosess og medfinansiering.
 • Ansvar for forberedelse og gjennomføring av styringsgruppemøter.
Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner
Vi ser etter deg som er faglig dyktig og som praktiserer åpenhet og samarbeid. Du er en erfaren prosjektleder med et engasjement for norsk og internasjonalt samarbeid om helse.

Du må ha:
 • relevant utdanning på masternivå
 • relevant prosjektledererfaring
 • god kunnskap om og forståelse for helsetjenesten
 • god forståelse for forskning- og innovasjonsarbeid i helsesektoren
 • erfaring med påvirkningsarbeid og ressursmobilisering
 • svært gode norsk- og engelskkunnskaper og god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig
 • gode digitale ferdigheter
Vi ønsker også at du:
 • har erfaring fra og forståelse for offentlig forvaltning og for prosessene i norsk helseforvaltning
 • er strategisk anlagt og i stand til å formidle sentrale problemstillinger
 • har kjennskap til eller erfaring fra helsesamarbeid i EU og/eller internasjonalt
 • har forståelse for eller erfaring med prosjekter og søknadsprosesser i EU-systemet
 • har kunnskap om og forståelse for beredskapsarbeid
 • har erfaring fra tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid og utviklingsarbeid                      

Personlige egenskaper
Du: 
 • er strukturert, med god gjennomføringskraft
 • har gode nettverks- og kommunikasjonsevner
 • har høy integritet og evne til å etablere tillit både internt og eksternt
 • er i stand til å skape gode resultater gjennom å motivere og hente ut det beste av kolleger og samarbeidspartnere
 • har god arbeidskapasitet og god rolleforståelse
 • er digitalt nysgjerrig

Vi tilbyr
 • lønn som prosjektleder (stillingskode 1113) i lønnsspennet kr 702 100 til 1 053 300.
 • mulighet for trening i arbeidstiden i våre lokaler
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid
 • nye moderne lokaler beliggende på Storo 
I Helsedirektoratet får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende.

Mangfold i Helsedirektoratet 
Medarbeiderne i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi ønsker å bidra til å oppnå regjeringens målsetting om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med hull i CV eller nedsatt funksjonsevne, og vi legger også til rette for ansatte med redusert funksjonsevne. Hvis du opplyser om at du har nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn eller hull i CV- en kan opplysningene bli brukt til registreringsformål.  

Offentliggjøring av søkerliste 
Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentleglova § 25.  

Søk elektronisk
Registrer søknaden din elektronisk innen søknadsfristen. Du må legge ved alle relevante attester og vitnemål når du søker. 
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helsedirektoratet
Kontaktperson
Navn: Erlend Tuseth Aasheim
Tittel: Avdelingsdirektør
Telefon: 95046564
E-post: Erlend.Tuseth.Aasheim@helsedir.no
Arbeidssted
Vitaminveien 4
0485 OSLO