Kort om arbeidsgiver
På grunn av store nasjonale utfordringer i fastlegeordningen, styrker nå Tynset kommune sin allmennlegetjeneste ved å ansette 3 nye leger som vil rotere med komprimert arbeidsturnus. 

Vi tilbyr:
 • Jobb som allmennlege med listeansvar og legevakt
 • Hjelpepersonell av høy kvalitet
 • Kommunen tilrettelegger for ALIS-løp for LIS 3-utdanning i allmennmedisin
 • Ukentlige smågruppemøter for alle legene på kontoret som gir tellende timer i spesialistutdanningen og ved resertifisering
 • Stillingene er pilotstillinger med varighet i minst 2 år
Hva er ledig:
 • 3 x 100 % stillinger, mål om oppstart 01.03.2022
 • Komprimert turnus, 2 uker bunden tid/3 uker ubunden tid
Arbeidsoppgaver:
 • Jobbe som allmennlege på egen pasientliste og legevakt i periodene man er til stede
 • Ca 3,5 legevakter pr arbeidsperiode inngår i stillingen
 • Komprimert arbeidsperiode med utvidet arbeidstid på ettermiddag og legevakt i periodene med tilstedeværelse
 • Det er utarbeidet egen arbeidsplan og arbeidsbeskrivelse for stillingen og arbeidstiden (både for bunden og ubunden tid)
Krav til stillingen:
 • Norsk autorisasjon som lege med godkjent turnusperiode/LIS 1 og refusjonsrett. Både leger i spesialisering og spesialister i allmennmedisin oppfordres til å søke
 • Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig tilsvarende nivå C 1, og ha kjennskap til norsk helsevesen
 • Søkere må inneha gode samarbeidsevner og kunne jobbe godt i team, dette vektlegges høyt
Personlige egenskaper:
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide praktisk, målrettet og selvstendig
 • Være fleksibel
 • Ha evne til å takle nye utfordringer
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt.
Særskilte krav til stillingen:
 • Ved tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder
 • Felles samarbeidsavtale mellom legene med samme stillingsinstruks
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Tynset kommune
Kontaktpersoner
Navn: Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: +47 62 48 51 60 / +47 951 50 313
Navn: Toril Nyhus
Tittel: Tjenesteområdeleder helsetjenesten
Telefon: +47 62 48 51 02 / +47 901 00 119
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Torvgata 1
2500 TYNSET
Søk på stillingen