Kort om arbeidsgiver

DPS Follo er en avdeling under Akershus universitetssykehus og består av en kontorfaglig seksjon og 6 kliniske seksjoner; Allmennpoliklinikk, Tidlig intervensjon- og rehabilitering ved psykoselidelser (TIRE), Seksjon for gruppeterapi (SfG), Akutteam (FAT), Seksjon døgnbehandling og Enhet for spiseforstyrrelser (døgn- og poliklinisk behandling). Enhet for spiseforstyrrelser er områdeovergripende for Ahus. Det jobber 14 overleger på DPS Follo.

DPS Follo er inne i en spennende tid, og vi har fokus på psykosebehandling. Vi ønsker oss overleger som kan være med i arbeidet med å videreutvikle vårt behandlingstilbud til pasienter med psykoselidelser. Vi er opptatt av faglig utvikling og er engasjert i flere spennende prosjekter. Det er utstrakt samarbeid med kommunene i vårt nedslagsfelt. 

Vi har nå en nyopprettet ledig 100 % stilling som overlege ved DPS Follo, Tidlig intervensjon og rehabilitering ved psykoselidelser (TIRE).

Seksjon TIRE utreder og behandler personer over 15 år, hvor det er mistanke om utvikling av psykoselidelse eller personer med kjent psykoselidelse. Dette er en tverrfaglig sammensatt seksjon med 6 spesialsykepleiere, 1 spesialvernepleier, 3 ( og vi søker nå den 4.)  overleger, 3 psykologspesialister, 1 lege i spesialisering og 1 psykolog. I tillegg jobber det 3 IPS jobbspesialister fra NAV ved seksjonen. 

Arbeidet innebærer å være delaktig i utredningsoppgaver, behandling, koordinering av andre instanser og tett samarbeid med kommunale tjenester. Seksjonen har pasienter i frivillig vern, pasienter som er underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold og pasienter som er domfelte til tvungent psykisk helsevern.

Vi samarbeider tett med pårørende, nettverk og øvrig hjelpeapparat. Ambulering er en del av vår fleksible metodikk.

Det er krav om politiattest ihht Lov om helsepersonell § 20a før ansettelse.

Alle søkere må søke elektronisk. Vitnemål og attester må skannes som vedlegg til søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglige vurderinger, utredning og behandling
 • Vedtaksansvar for pasienter på tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold
 • Faglig ansvar for pasienter med dom om psykisk helsevern uten døgnopphold
 • Mulighet for deltakelse i Ahus DPS sin vaktordning for leger
 • Bidra til et godt tverrfaglig samarbeid i team, samt internt i avdelingen og eksternt opp mot andre avdelinger i Ahus og kommunehelsetjenesten 
 • Klinisk veiledning av LIS, samt veiledning av samarbeidende helsepersonell ved behov

Kvalifikasjoner

 • Søkeren må ha legeautorisasjon og være godkjent spesialist i voksenpsykiatri.
 • Erfaring fra behandling av målgruppen, og erfaring med vedtak om tvungent psykisk helsevern uten døgn.
 • Erfaring fra rus- og psykiatrifeltet vil være en fordel.
 • Krav om kunnskap om nasjonale retningslinjer, sentrale lover og forskrifter.
 • Søkeren bør ha utredningskompetanse. 
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Vi søker faglig engasjerte kollegaer med gode samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet, god arbeidskapasitet, evne til tverrfaglig samarbeid, fleksibilitet og selvstendighet vil bli tillagt vekt ved ansettelse.

Vi tilbyr

 • Faglig og personlig utvikling, faglig dyktige og gode kollegaer
 • Et tverrfaglig, spennende, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med stor takhøyde
 • Ukentlige legemøter med legene på DPS`et  
 • Faglig utfordrende og varierte arbeidsoppgaver innen et fagområde i vekst og utvikling
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteleie, teaterbilletter og annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Det trekkes 2 % av lønn for medlemskap i offentlig pensjonsordning.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Ragnhild Horn
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 90518592
Navn: Henriette Parmann
Tittel: Teamleder
Telefon: 64852000
Navn: Torgunn Kamfjord
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 64852000
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Follo, Seksjon Tidlig intervensjon og rehabilitering ved psykoselidelser
DPS Follo, Åsenveien 3
1400 Ski