Kort om arbeidsgiver

Medisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus, Kristiansand har alle grenspesialiteter og høy egendekningsgrad. I tillegg til indremedisinske grener har vi egen seksjon for revmatologi/immunologi og hudlege. Det er kardiologisk og generell indremedisinsk bakvakt, hhv 7- og 18-delt, samt beredskapsvakt for akutt gastroenterologi ("blødningsvakt") og dialyse. Lege i spesialisering deltar i tilstedevakt med 2 vaktgående leger i tillegg til LiS1. Vaktlagene har henholdsvis 14- og 11-delt arbeidsplan.

V har ledig 1 x 100 % fast stilling for overlege i nyresykdommer. Tiltredelse 01.01.2022 eller etter avtale.

Vi søker etter spesialist i nyresykdommer, men også søkere med påbegynt utdannelse i nefrologi vil bli vurdert. Vi ønsker å knytte til oss en faglig oppdatert kollega med gode samarbeidsevner. Akademiske meritter eller ønske om forskning teller positivt. 

Nyreseksjonen har 3 faste overlegestillinger. Faget disponerer 4 av 19 senger på indremedisinsk seksjon hvor også hematologisk, gastroenterologisk og endokrinologisk seksjon har senger. Nyremedisinsk poliklinikk har ca. 2000 konsultasjoner årlig, i tillegg sykepleierdrevet poliklinikk for pasienter i peritonealdialyse. Hemodialyseavdelingen har 16 senger og gjør årlig ca. 6000 behandlinger. Om lag 30 % av dialysepasientene er i PD. Vi har faglig ansvar for dialyseavdelingen ved Sørlandet sykehus, Flekkefjord, og drifter satellitt i Setesdal når pasientgrunnlaget tilsier det. Nyreseksjonen har nært samarbeid med de fleste avdelinger, spesielt Intensivavdelingen og Radiologisk avdeling og karkirurgisk seksjon for ivaretagelse av blodtilganger. Flere av dialysesykepleierne har god kompetanse på ultralyd. Nefrologene har beredskapsvakt for dialysepasienter, for tiden 4-delt. Miljøet i seksjonen er godt, preget av stabil lege- og sykepleierdekning over tid.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege.
  • Spesialistgodkjenning som nefrolog, eller påbegynt LiS 3-løp innen nefrologi.
  • Må beherske norsk på høyt nivå, skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

  • Godt kollegialt samhold og høye faglige ambisjoner.
  • Lønn i henhold til gjeldende avtaleverk.
  • Egen avtale for dialyseberedskap.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Thor Kristian Støle
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 907 69 079
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand