Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse av arbeidsstedet:

Gjøvik kommune har 30 000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NTNU Gjøvik som har ca 4000 studenter, har sykehus og et mangfoldig næringsliv. Det er et godt kultur-, musikk-, og fritidstilbud og flotte friluftsarealer med milelange stier og skiløyper i skogsterreng.

Skattumgården legegruppe ligger i Gjøvik sentrum og består 4 fastlegehjemler, hvor 2 er solopraksiser og 2 er fastlegehjemler driftet av kommunen. Legene har et samarbeid, og har kollegial fraværsdekning for hverandre.

Fastlege Vahid B. Khazaei har solopraksis ved Skattumgården legegruppe, og søker vikar i 6 måneder grunnet spesialiseringsforløp, fra 01.03.2022 - 31.08.2022.

Fastlegen har et velutstyrt legekontor, og en erfaren sekretær i full stilling. 

Det er investert mye de siste årene for å kunne ha en effektiv drift. Legekontoret benytter Pasientsky/Hove Medical, der pasientene selv bestiller/avbestiller timer, og automatisert betalingssystem (Convene Medical). Dette frigir tid slik at helsesekretær kan bistå lege mer. 

Dette muliggjør drift av en liste på 1800 pasienter, med lav gjennomsnittsalder.

Fastlegen vil være behjelpelig ved oppstart, og også bistå gjennom hele vikariatet hvis ønskelig.

Fastlegen vil selv ta sine vakter ved Gjøvik interkommunale legevakt.

Arbeidsoppgaver:
  • Utøvende legetjenester som fastlege ifølge lovverk.
  • Kollegial fraværsdekning innad på legesenteret i ferie og annet fravær.
Kvalifikasjoner:
  • Det søkes etter lege med interesse for faget allmennmedisin, spesialist i allmennmedisin, erfaren allmennlege/fastlege eller utdanningskandidat i allmennmedisin.
  • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig godt, og ha norsk autorisasjon med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt. 
  • Krav om godkjent politiattest.
  • Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper og egnethet.
Vi kan tilby:
  • Spennende og variert praksis i et godt og velutstyrt legekontor og stabilt hjelpepersonell.
  • Kommunen vil sikre spesialiseringsforløp for utdannelseskandidater.
Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.
Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Gjøvik Kommune
Kontaktpersoner
Navn: Vahid B. Kahzaei
Tittel: Fastlege
Telefon: + 47 976 22 811
Navn: Lene Berntzen
Tittel: Konst. tjenesteleder helse
Telefon: + 47 994 77 850
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Skattumgården Legegruppe
Storgata 23
2800 Gjøvik
Mer om arbeidsgiver

Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NT...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image