Kort om arbeidsgiver

Seksjon Kragerø er en del av Sykehuset Telemark HF. Seksjonen består av medisinsk og kirurgisk poliklinikk, dialyseavdeling, laboratorium og i tillegg røntgentjeneste.

Medisinsk poliklinikk har i hovedsak undersøkelser og behandling innenfor områdene hjerte, diabetes, kreft og mage/tarm. Seksjonen har drøyt 20 årsverk, og det er tett samarbeid på tvers av fagområdene. 

Arbeidsoppgaver

 • Hjerteundersøkelser og oppfølging av hjertepasienter.
 • Nært samarbeid med og ansvar for diabetes-sykepleiepoliklinikken.
 • Ansvar for kreftpasientene under behandling ved poliklinikken. (Onkologer/hematologer i Skien er ansvarlige for kreftbehandlingen.)
 • Være en ressurs og ta ansvar for øvrige pasienter på seksjonen ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i indremedisin. 
 • Bør ha erfaring fra og interesse for fagområdene hjerte og diabetes.
 • Må beherske norsk språk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Kan jobbe selvstendig og ta ansvar.
 • Ha interesse og engasjement for faglig utvikling. 
 • Være fleksibel og ha breddekompetanse.
 • Gode samarbeidsevner.
 • God kommunikasjon med pasient, pårørende og kollegaer.

Vi tilbyr

 • Velorganisert seksjon.
 • Dyktige kolleger.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Godt faglig samarbeid med sykehuset i Skien.
 • Mulighet for hospitering og videreutdanning.
 • Mulighet for påvirkning av egen arbeidsdag.
 • Dagstilling mandag til fredag.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Benedicte Børge-Ask
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90082974
Navn: Sissel Varden
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 35986188
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk poliklinikk Kragerø, Sykehuset Telemark HF
Gamle Kragerøvei 32
3770 Kragerø
Søk på stillingen