Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig fast stilling for LIS 2 /3 ved generell/kirurgisk seksjon Stord sykehus. Stillinga er ledig fra 31.01.22, men pga annen ledig Lis 2/3 stilling kan oppstart bli så snart som mulig. 
Stord sykehus er en del av Helse Fonna HF. Stord sykehus er nærsykehus for ca 50 000 innbyggere. Vi har akuttberedskap for traume, kirurgi og føde ved sykehuset. Den kirurgiske sengeposten har 20 senger fordelt på ortopedi og kirurgi. Vi har Urologi tjeneste i samarbeid med Haugesund sykehus. Vi har tett samarbeid med Haugesund sykehus og Haukeland sykehus. 

Stord sykehus er nærsykehuset for ca 50 000 innbyggere. Vi har akutt beredskap for føde og kirurgi ved sykehuset. Den kirurgiske sengeposten har 20 senger fordelte på kirurgi og ortopedi. Vi har urologi tjeneste i samarbeid med Haugesund sykehus. Det er tett samarbeid mot Haugesund sykehus som også er en del av Helse Fonna HF og Helse Bergen HF. 

Det er pr dd 18 mnd tellende tjeneste for kirurgi ved Stord sykehus. Det blir arbeidd mot at utdanningsløpet går gjennom en periode ved Haugesund sykehus, før du må videre til universitetssykehus i siste del. Det er felles vaktordning for Lis 2/3 ortopedi og Lis 2/3 kirurgi. 

Hos oss kjem du raskt i gang med operasjoner.

Det kan bli lengre vikariat ledig, dersom det er interne søkere som søker seg over fra vikariat til denne faste stillingen.

Arbeidsoppgåver

 • Vanleg kirurgisk teneste på sengepost, operasjon og poliklinikk
 • Felles vakt for fagområda generell kirurgi og ortopedi
 • 6-delt vaktordning med helgevakter fra ny tjenesteplan som trer i verk fra 03.01.22
 • Sjukehuset har akuttfunksjon for traume, kirurgi og føde
 • Når det gjeld elektive prosedyrar er hovudfokus laparaskopisk cholesystektomi, laparascopiske- og open hernie kirurgi, endovaskulær varisekirurgi, proktologi, sårbehandling og diverse mindre kirurgiske prosedyrar
 • Rettleiing av Lis 1 legar er ei viktig arbeidsoppgåve

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege er ett krav
 • Må ha god norsk muntlig og skriftlig kunnskap  
 • Må ha gode data kunnskaper
 • Arbeid på tilsvarende sykehus med vakttjeneste som lege er en fordel 
 • Må ha gjennomført LIS 1 tjeneste 

Personlege eigenskapar

 • Fagleg fokus
 • Selvstendig 
 • Ansvarsbevisst
 • Arbeidsom
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Må trivest i eit aktivt og travelt miljø
 • Lika varierte utfordringar

Vi tilbyr

 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidslivs-bedrift( IA-bedrift)
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Konkurransedyktig pensjonsordning, Yrkesskadeforsikring, gruppe livsforsikring og tenestereiseforsikring
 • Lønn i samsvar med gjeldande overenskomst 

 

Mangfaldserklæring

Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktpersoner
Navn: Bodo Gunther
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 53491000
Navn: Aud Lisa Kjøl
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 53491039
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk seksjon Stord, Helse Fonna HF
Tysevegen 64
5416 Stord