Kort om arbeidsgiver

Medisinsk klinikk er den største somatiske klinikken ved St. Olavs Hospital. Vi har sju ulike avdelinger fordelt på seks sengeposter, dialyseenhet og flere poliklinikker. Klinikken består av avdeling for blodsykdommer, avdeling for fordøyelse og leversykdommer, avdeling for nyresykdommer og endokrinologi, avdeling for endokrinologi, avdeling for hjerneslag, avdeling for geriatri og avdeling for infeksjonssykdommer.

Majoriteten av pasientene våre kommer inn via mottakelsen som øyeblikkelig hjelp, og totalt har klinikken mer enn 6000 innleggelser per år. Her har vi en fin variasjon av pasienter i alle aldre, mange ulike og spennende problemstillinger og ofte ett komplekst og alvorlig sykdomsbilde. Avdelingene i medisinsk klinikk utreder og behandler pasienter med generelle indremedisinske problemstillinger i tillegg til sine spesialiteter.

30. april 2022 innføres Helseplattformen ved St. Olavs. Dette vil føre til stort behov for leger de første månedene. Vi er derfor ute etter legevikarer som kan starte i full stilling fra april og som kan jobbe klinisk på sengeposter og med å sikre at data om våre pasienter blir med over i nytt journalsystem. Dette blir løst på ulik måte på de ulike avdelinger, men i praksis må alle leger uavhengig av avdeling og alt fra vikar til overlege jobbe med dette.

Hvis du ikke har muligheten til å jobbe fullt fra april så er alternativet sommervikariat. Arbeidsoppgavene vil være de samme og da også inkludere mye helseplattformrelatert arbeid ettersom det vil ta lang tid før vi har fått overført all relevant informasjon.

Kom gjerne med ønske om avdelinger og mulig oppstartsdato i søknaden. De som kan jobbe fra 19.04 vil bli prioritert. 

Arbeidsoppgaver

  • Klinisk arbeid på sengepost/ poliklinikk i en av klinikkens avdelinger 
  • Sikre at data om våre pasienter blir overført nytt journalsystem

Kvalifikasjoner

  •  Medisinstudenter med legelisens og leger som venter på LIS 1 stilling

Personlige egenskaper

  • God til å kommuniserer med pasienter og medarbeidere 
  • Evne til å samarbeide på tvers av profesjoner og yrkesgrupper 
  • God arbeidskapasitet 
  • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

  • Spennende arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og kompetente kolleger
  • Interessant og utfordrende klinisk arbeid
  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst og medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring 
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Tine Rønne
Tittel: Personalrådgiver
Telefon: 95906320
E-post: Tine.ronne2@stolav.no
Navn: Tobias Slørdahl
Tittel: Lege
Telefon: 91145009
E-post: Tobias.Schmidt.Slordahl@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim