Bydel Gamle Oslo har ledig deleliste ved Ensjø legesenter.
Listen har 60% mannlige og 40% kvinnelige pasienter med en medianalder på 37 år. Pågangen av pasienter har den senere tid vært svært stor. Legen har vært i samme praksis siden 1996 og ønsker nå å trappe ned pga. alder.

Ensjø legesenter er et veletablert fastlegesenter med syv fastleger, 3 kvinner og 4 menn. 4 av legene jobber på deleliste. Vi ønsker både kvinnelige og mannlige søkere, da vi helst ønsker å opprettholde vår nåværende kjønnsbalanse. Senteret er organisert som et DA. Senteret er lokalisert ved Ensjø T-banestasjon. Ensjø er et område med mye nyetablering og nyinnflytting av særlig yngre mennesker og småbarnsfamilier.

Arbeidsoppgaver
 • Vanlige fastlegeoppgaver; diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter.
 • Deltagelse i faste personalmøter og felles administrasjonsarbeid som sikrer kvaliteten på driften av senteret.
 • Samarbeidet med bydelen vil være styrt av Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Legeforeningen. Bydelen kan pålegge inntil 7,5 timer i uken med kommunalt arbeid. Det ønskes et tett samarbeid med bydelens øvrige helse – og omsorgstjenester.
 • Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt organisert gjennom Helseetaten.
 • Oppfølging av pasienter i henhold til lov- og avtaleverk.
 • Kvalitetsarbeid i henhold til lov- og avtaleverk
Kvalifikasjoner
 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege
 • Vi benytter norsk som arbeidsspråk. Søker må ha gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig. God evne til kommunikasjon med øvrige ansatte og brukere er avgjørende.
 • Krav: Bergenstesten
 • Søkere må være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering i allmennmedisin
 • Arbeidserfaring fra allmennmedisin er ønskelig.
 • Krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven.
 • Vant med selvstendig medisinsk arbeid en hektisk hverdag
 • Interesse for kvalitetsarbeid og ønske om å bidra til legesenteret i dette arbeidet.
 • Ønskelig om søker behersker flere språk
 • Det er et krav med gode datakunnskaper.
Personlige egenskaper
 • Høy faglig kompetanse
 • Gode kommunikasjonsevner, språkforståelse og formidlingsevne
 • Evne til å arbeide grundig, strukturert og effektivt
 • Gode samarbeidsevner overfor kolleger og hjelpepersonell
 • Høy motivasjon, samt engasjement for fagutvikling og kvalitetsarbeid
 • Erfaring fra teambasert arbeid er en fordel.
Vi tilbyr
 • Hyggelig arbeidsmiljø.
 •  4 erfarne og effektive legesekretærer
 • Gode inntjeningsmuligheter
 • Etablerte interne rutiner
 • Faglig miljø med mulighet for veiledning av spesialist i allmennmedisin. Smågruppevirksomhet 
Vi bruker Infodoc journalsystem. Vi har hjemmekontorløsning via Norsk helsenett.  Fra 01.04.22 vil vi gå over til Infodoc Sky. Da vil man ha mulighet for å kunne jobbe fra et hvilket som helst sted, uten å måtte koble seg opp mot en ledig maskin på legekontoret. Det gir god mulighet for å kunne ha video, telefon og e-konsultasjoner fra hjemmekontor når man måtte ønske.
Velutstyrt laboratorium med bl.a. teknisk utstyr som spirometri og BT døgnmåling. Skiftestue med EKG og mulighet for enkel kirurgi. 2 gynekologirom.

Listetaket vil ved tiltredelse være på 1100 pasienter. Ved behov kan listende økes med inntil 25%. Tilgang av nye pasienter ved åpen liste har tradisjonelt vært god.

Delelistelegene vil dele kontor. Det vil også være mulighet for å kunne benytte andre kontorplasser som er ledige, samt å ha hjemmekontor med video og telefonkonsultasjoner.

Det planlegges å overføre pasientlisten i løpet av maksimalt 5 år. I denne perioden jobber både avtroppende og ny lege på samme liste. Vanlige konsultasjoner og ø-hjelp forutsettes fordelt i mest mulig grad likt. Den som har kontordag vil ha hovedansvar for innkommende e-konsultasjoner, e-kontakter, forespørsler fra hjemmesykepleie og andre henvendelser som kommer inn den dagen.

Betingelser for overtakelse av delelisten må avtales med nåværende praksisinnehaver i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må inngå i et økonomisk og faglig fellesskap med øvrige kolleger i praksisen. Legen er forpliktet til å ta sin del av fellesoppgaver. 

Den individuelle fastlegeavtalen inngås med bydelen. Fastlegeforskrift og øvrig lov- og avtaleverk, samt avtaler mellom Legeforeningen og Oslo kommune legges til grunn.
Ved ønske om ytterligere opplysninger om legesenteret kan kontaktperson oppgitt i annonsen kontaktes.

Kun søknader via Webcruiter vil bli vurdert.
HPR nr. opplyses om i søknaden.
Tiltredelse 010522 eller etter avtale.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo
Arbeidssted
Ensjø legesenter
Ensjøveien 22B
0661 OSLO