Har du interesse for medisinske nøtter kombinert med akuttmedisinske problemstillinger? Da har vi ledig stilling til deg!

Nevrologisk seksjon ved Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge har ledig stilling for lege i spesialisering i nevrologi fra november 2021 og i 1 år. Arbeidssted er Tromsø, og det er stor mulighet for forlengelse. Senere oppstart kan avtales, for eksempel etter endt LIS del 1.

Ved Nevrologisk seksjon ved UNN Tromsø kan du gjennomføre hele spesialiseringsløpet innen nevrologi, og vi har samarbeid med nevrokirurgisk seksjon ved UNN for 6 mnd spesialiseringsperiode innenfor nevrokirurgi. Vi har 9 LIS-stillinger og 9 overlegestillinger, hvor 1,5 av overlegestillingene er tilknyttet Nevromuskulært kompetansesenter.

Nevrologisk seksjon har regionfunksjon for avansert akutt hjerneslagsbehandling (trombektomi) og lokalsykehusfunksjon for all akuttnevrologisk virksomhet. Vi har en egen slagavdeling med 10 sengeplasser og prehospital hjerneslagsbehandling for Finnsnes/Senja. Vi har også en felles sengepost med hud og revmatologi, med 7 sengeplasser, hvor alle akutte og kroniske nevrologiske sykdommer behandles. I tillegg har vi poliklinikk med høy grad av videokonsultasjoner samt en nevrologisk dagenhet. Nevromuskulær kompetansesenter (del av nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser) er også en del av avdelingen. Vi har egen nevrofysiologisk seksjon (KNF) med alle relevante nevrofysiologiske undersøkelser. Hospitering ved KNF inngår i tjenesteplan, og det er også gode muligheter for spesialiseringsperiode  ved KNF.
Det er høy forskningsaktivitet ved avdelingen, og gode muligheter for forskning dersom interesse for dette. Som Universitetssykehus har vi også studentundervisning for studenter ved UiT, Norges Arktiske Universitetet. Se også Utdanningsplaner for LIS.


Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, også dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

  • LIS følger for tiden 9-delt tjenesteplan med tilstedevakt. LIS2-sjiktet er dublert på dagtid i de travleste timene. Det er fast avspasering i tjenesteplanen som muliggjør hjemreise for kandidater med bosted utenfor Tromsø. Spørsmål vedr. tjenesteplan kan rettes til birgitte.falck@unn.no, listeansvarlig for LIS2/3
  • LIS ved nevrologisk seksjon deltar i alle oppgaver ved avdelingen, og det oppfordres til å delta i subspesialiserte faggrupper for bl.a. MS, epilepsi, hodepine, hjerneslag, ALS, Parkinson og demens
  • Avdelingen har kompetanse og tilbyr opplæring til alle LIS innenfor muskelbiopsi, avansert epilepsibehandling (VNS), avansert parkinsonbehandling (DBS, duodopapumpe), dopplerundersøkelse av precerebrale kar m.m.

Kvalifikasjoner

  • Søker må ha norsk autorisasjon og godkjent turnustjeneste/LIS  del 1
  • Norsk muntlig og skriftlig
  • Relevant erfaring tillegges vekt

Personlige egenskaper

  • Personlig egnethet vektlegges
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Stein Harald Johnsen
Tittel: Seksjonsoverlege nevrologi
Telefon: 77627123
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø