Kort om arbeidsgiver

Kirurgisk avdeling består av fagseksjonene gastrokirurgi, urologi, karkirurgi, bryst- og endokrin kirurgi, samt seksjon for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi.

Seksjon for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi tilbyr utredning og behandling innen de fleste vanlige plastikkirurgiske tilstander, med spesiell fokus på hudcancer og ulike typer kroniske sår. Seksjonen har per i dag 6 overlegestillinger og 3 LIS-stillinger. Den polikliniske behandlingen og operative virksomheten foregår i Moss.
 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver er delt mellom poliklinikk, postarbeid og operasjon
 • Det foretas mye kirurgi i lokalanestesi på poliklinikk
 • Det inngår hjemmevakter i arbeidsplan
 • Hovedarbeidssted er for tiden Moss, men arbeid ved Kalnes må også påregnes

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i plastikkirurgi eller LIS med kort tid igjen til ferdig i spesialisering 
 • Søker må beherske norsk (skandinavisk) språk godt - muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst
 • Gode samarbeidsevner
 • Positivt engasjement
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • Et stort spekter av pasienter med de vanligste plastikk-kirurgiske problemstillinger
 • Et stort operasjonsvolum
 • Et godt faglig miljø
 • Et godt samarbeid med andre fagseksjoner i kirurgisk avdeling 
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
 
Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Martin Byholt
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 951 21 833
E-post: martin.byholt@so-hf.no
Arbeidssted
Kirurgisk avdeling - Seksjon for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi
Peer Gynts vei 78
1535 Moss