Kort om arbeidsgiver
I forbindelse med økte oppgaver skal gastroenterologiske poliklinikk utvides og moderniseres, og flytte inn i nye lokaler. Vi har vi derfor behov for å utvide teamet med to overleger, eventuelt én overlege og én seksjonsoverlege. Vi ønsker en overlege med erfaring og kompetanse innen IBD, og en overlege med bred erfaring innen generell gastroenterologi, eventuelt kompetanse innenfor hepatologi.
Seksjon for gastroenterologi har per i dag seks overlegestillinger og fire LIS, hvorav tre LIS3, som fordeler ansvaret for sengepost, poliklinikk og prosedyrer.
Vi ser etter deg som har faglig engasjement og gode samarbeidsevner. Du trives med å arbeide i tverrfaglige team, har bred indremedisinsk erfaring og gjerne interesse for forskning.

Hovedoppgave seksjonsoverlege:
 • Enhetsleder uten personalansvar for legene i seksjonen
 • Fagansvar for sykehusets gastroenterologisk drift
 • Ansvarlig for at ny kunnskap innen fagområdet implementeres
 • Oppfølging av retningslinjer og påse at avdelingen følger gjeldende prosedyrer
 • Ressursplanlegging
 • Bidragsyter inn til seksjonsoverlegemøter og klinikkens ledermøter
 • Tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper, på kort og lang sikt

Hovedoppgaver overleger:
 • Inngå i daglig drift av gastroenterologisk seksjon
 • Tjeneste både på poliklinikk og sengepost
 • Tilsyn og rådgiving til andre seksjoner
 • Holde seg faglig oppdatert og bidra med ny kunnskap inn i seksjonen
 • Delta i sykehusets samarbeid med andre helseforetak
 • Undervise leger og annet personell
 • Aktiv premissleverandør inn i enhetens og avdelingens drift

For begge stillinger:

Utdannelse:
 • Autorisasjon som lege og godkjent spesialist i gastroenterologi

Kvalifikasjoner:
 • Norsk spesialistgodkjenning
 • God på kommunikasjon både med ansatte og pasienter
 • Beherske et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig
 • Faglig engasjement
 • Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig
 • Bred erfaring innen generell gastroenterologi, men gjerne også erfaring med IBD og eventuelt kompetanse innenfor hepatologi
 • Seksjonsoverlegen må i tillegg ha gode lederegenskaper

Personlige egenskaper
 • Omgjengelig
 • Selvstendig
 • Nysgjerrig og engasjert
 • Driftig og høy grad av gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsevner og trives med å jobbe tverrfaglig og i team
 • Erfaring og interesse innenfor aktuelt fagområde
 • Må kunne identifisere seg med verdigrunnlaget til sykehuset

Vi tilbyr:
 • En aktiv og spennende gastroenterologisk avdeling
 • Lønn i henhold til avtale mellom Spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning via KLP
 • Nært samarbeid med Unger-Vetlesens forskningsinstitutt med flere forskningsprosjekter innenfor gastroenterologi
 • Et godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig utvikling
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger

Du rapporterer til Avdelingsoverlege Bjørn Brandsæter

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med Christine Winther-Larsen i Incontro AS på 99393534 eller Henriette Edøy på 95212555.  CV og søknad sendes via incontro.no
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Christine Winther-Larsen
Telefon: 99393534
Navn: Henriette Edøy
Telefon: 95212555
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0456 OSLO