Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig 4 faste stillinger for lege i spesialisering i radiologi ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø.

LIS som trenger tjeneste ved et universitetssykehus, (tidligere gruppe 1), er også velkommen til å søke. Avdelingen kan være behjelpelig med bolig dersom det er nødvendig. Ta kontakt for nærmere opplysning når det gjelder bolig, flytting eller andre ting. 

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er et stort sykehus i norsk målestokk. Vi har avdelinger både i Tromsø, Harstad, Narvik og på Svalbard. UNN har mer enn 6000 ansatte, og driver med svært moderne kreftutredning og behandling der Røntgenavdelingen spiller en sentral rolle. Sykehuset har alle spesialiteter og fagfelt. Det gir deg mulighet til forskning og samarbeid på tvers av en rekke fagfelt. Røntgenavdelingen har en moderne maskinpark og høyt spesialiserte fagfolk. 

Hos oss utføres ikke bare rutinemessige utredninger, men også avanserte prosedyrer på lik linje med det som gjøres ved de større sykehusene i Norge og i utlandet. Dette gjelder også avanserte intervensjonsprosedyrer og de fleste utredninger på barn. 

Sykehuset samarbeider tett med UiT, Norges arktiske universitet, som ligger på den andre siden av veien. Den korte avstanden gjør at vi får en enkel og uformell dialog på tvers av institusjonene. Flere av våre ansatte har også delstillinger ved Universitetet. Røntgenavdelingen er til enhver tid involvert i flere regionale, nasjonale og internasjonale studier. Dette gir unike karrieremuligheter for deg som ønsker utfordringer og faglig utvikling.

Hele utdanningsløpet kan gjennomføres ved UNN. Se også LIS utdanningsplaner.

Vi tilbyr også deltakelse på kurs/kongresser utover de obligatoriske kursene for LIS, eksempelvis;

Sykehuset ligger nært både Tromsø sentrum og flyplassen, og nesten uansett hvor du bor på Tromsøya kan du gå eller sykle til jobben. Om vinteren kan du gå på ski til jobben gjennom lysløypa mens nordlyset flammer over hodet på deg - og når arbeidsdagen er over kan du dra rett på padletur eller fjelltur. Hvor mange av dine kolleger kan skilte med det…? 

Vil du se en skrytevideo av Tromsø? https://vimeo.com/114422308   

For faste stillinger:

Arbeidssted fase 1 - Spesialistutdanningen ved UNN HF

Arbeidssted fase 2 - Etter fullført spesialisering vil stillingen bli omgjort til stilling som overlege ved Røntgenavdelingen, UNN Tromsø.

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostisk og terapeutisk radiologisk legearbeid under supervisjon av overleger
 • Bidra faglig gjennom undervisning 
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Delta i etablert vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen fra godkjent universitet
 • Norsk autorisasjon
 • Gjennomført turnustjeneste/LIS del 1
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Identifisere seg med UNN sine strategier og verdigrunnlag
 • Gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • En moderne avdeling
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk
 • God faglig kvalitet
 • Et utviklende arbeidsmiljø
 • Deltakelse på kurs og kongresser utover obligatoriske kurs.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Ulf Harald Isaksen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 77628300
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Røntgenavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Hansine Hansens veg 67
9038 Tromsø
Søk på stillingen