Kort om arbeidsgiver
Ålesund kommune har ein fastlegeheimel ledig for overdraging til ny eigar frå 1. mai 2022, eller etter nærmare avtale.

Heimelen er tilknytt Kipervika Legesenter AS. Listestorleik er 1550. Kipervika Legesenter er ein veldreven og godt etablert 4 legepraksis. Rutinert og stabilt hjelpepersonell som består av helsesekretærar i 3,3 stilling.

Etter avtale mellom legen og Ålesund kommune kan legen tilpliktast offentleg arbeid på inntil 20 % stilling, med minimum 6 mnd. varsel.

Til heimelen inngår deltaking i kommunal legevaktsordning.

Vilkår for overdraging vert avtalt med heimelshavar etter retningslinjene frå legeforeninga.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Ålesund kommune
Kontaktperson
Navn: Terje Enersen
Tittel: Fastlege
Telefon: 911 79 988
Arbeidssted
Kipervika Legesenter AS
Keiser Wilhelmsgate 24
6003 ÅLESUND
Søk på stillingen