Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig 2 LIS-vikariater (6 -12 mndr) for snarlig tiltredelse. Aktuelt for LIS som er godt i gang med faget, eller for nyutdannet LIS som er motivert for gynekologi og fødselshjelp. Pandemi og smittesituasjon fører til usikkerhet og økt fravær, og flere vikariater kan bli aktuelt. 

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • LIS - lege - spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer.
 • Arbeid under supervisjon på sengepost, poliklinikk, operasjonsstue og fødeavdeling

Kvalifikasjoner

 • Må ha norsk autorisasjon.
 • Godt faglig teoretisk grunnlag.
 • Gjennomført turnustjeneste, gode ref. fra andre arbeidsforhold. 
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergens-testen, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.  

Personlige egenskaper

 • Bidrar til godt arbeidsmiljø og gode pasientforløp.
 • Effektiv og lærenem.
 • Trives med vakt og høyt arbeidstempo.
 • Jobber godt i team.

Vi tilbyr

 • LIS-vikaren får veiledning etter ny modell. Vi arbeider aktivt for god introduksjon og oppfølging av LIS.
 • Pasientgrunnlaget er stort innen obstetrikk, generell gynekologi og gynekologisk cancer.
 • Aktivt forskningsmiljø.
 • Firesjiktet vaktsystem: Tilstedevakt: sjikt 1 yngre LIS, sjikt 2 erfaren LIS , sjikt 3 overlege, sjikt 4 senior overlege i bakvakt. Vikaren inngår i sjikt 1.
 • Gode pensjons og forsikringsordninger.
 • Gode velferdsordninger.

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Astrid Louise Betten Rygh
Tittel: avdelingsoverlege
Telefon: 51 51 94 63
Arbeidssted
Kvinne- og barneklinikken / kvinneklinikken leger, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger