Kort om arbeidsgiver
Ved Farsund legekontor er det ledig fastlegehjemmel med påbegynt pasientliste med ca. 700 pasienter. Stillingen er i utgangspunktet fastlege som næringsdrivende og overdragelse av fastlege praksis.

Det er  mulighet for å arbeide som fastlege-vikar inntil ett år, før man tar stilling til overdragelse av praksis og fastlegehjemmel. 

Kommunen vurderer i tillegg stillingen som fast kommunal stilling. 

Ved legekontoret er det pr dags dato en praksis med 3 fastlegehjemler, en LIS1 2,4 årsverk med helsesekretærer.  

Tiltredelse: snarest.
  
For nærmere orientering om Farsund legesenter kontakt fastlege Johannes Maubach på tlf 99165412 eller mail: johannesmaubach1983@gmail.com.

Her finner du mer informasjon om Farsund legesenter:
https://farsund-legesenter.noArbeidsoppgaver
 • Offentlige oppgaver må påregnes. Tildeling skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler
 • Fastlegehjemmel med påbegynt pasientliste på tilsammen ca 700 pasienter
 • Farsund kommune har avtale med vikarbyrå ved dekning av legevakt, men med hjemmelen følger det plikt til deltagelse i legevakt ved behov
 • Man kan pålegges inntil 7,5 t/u kommunal stilling i henhold til rammeavtalen
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Spesialitet i allmennmedisin evt. planlagt  eller  påbegynt
 • Må ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Relevant praksis er ønskelig
 • Må kunne beherske og ha forståelse for bruk av IKT generelt 
Personlige egenskaper som vektlegges
 • Evner og ferdigheter innen samarbeid og kommunikasjon med brukere, pårørende, kolleger og andre samarbeidspartnere
 • Evner og ferdigheter til å kunne bidra positivt inn i endringsprosesser
 • Evne til å ta initiativ, være strukturert og arbeide selvstendig
 • Evne til å være løsningsorientert og fleksibel
 • Evne til å være resultatorientert
 • Bevisst forhold til egen innvirkning på arbeidsmiljøet 
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

I tråd med bestemmelser i Helsepersonelloven vil det bli krevd politiattest av den som får hjemmelen.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommunalsjef Anne-Margrethe T. Johnsen på tlf 38 38 20 00.

Dokumentasjon på vitnemål, praksis med mer tas med ved innkallelse til intervju. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste). 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Farsund kommune
Kontaktperson
Navn: Anne-Margrethe T. Johnsen
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 38 38 20 00 / 94510330
E-post: anne-margrethe.johnsen@farsund.kommune.no
Arbeidssted
Farsund legesenter
Barbros gate 7A
4550 FARSUND
Søk på stillingen