Kort om arbeidsgiver
Ved Farsund legekontor er det ledig fastlegehjemmel med påbegynt pasientliste med ca. 700 pasienter. Stillingen er i utgangspunktet fastlege som næringsdrivende og overdragelse av fastlege praksis.

Det er  mulighet for å arbeide som kommunalt ansatte fastlege inntil ett år, før man tar stilling til overdragelse av praksis og fastlegehjemmel.

Det vil bli gitt tilskudd til gjennomføring av ALIS3 under forutsetning av at kommunen mottar tilskudd til ALIS-avtale. 

Kommunen vurderer i tillegg stillingen som fast kommunal stilling. 

Ved legekontoret er det pr dags dato en praksis med 3 fastlegehjemler, en LIS1 2,6 årsverk med helsesekretærer.  

Tiltredelse: Etter avtale. 
 
For nærmere orientering om Farsund legesenter kontakt fastlege Johannes Maubach på tlf 99165412 eller mail: johannesmaubach1983@gmail.com.

Her finner du mer informasjon om Farsund legesenter:
https://farsund-legesenter.noArbeidsoppgaver
 • Offentlige oppgaver må påregnes. Tildeling skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler
 • Fastlegehjemmel med påbegynt pasientliste på tilsammen ca 700 pasienter
 • Farsund kommune har avtale med vikarbyrå ved dekning av legevakt, men med hjemmelen følger det plikt til deltagelse i legevakt ved behov
 • Man kan pålegges inntil 7,5 t/u kommunal stilling i henhold til rammeavtalen
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Spesialitet i allmennmedisin evt. planlagt  eller  påbegynt
 • Må ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Relevant praksis er ønskelig
 • Må kunne beherske og ha forståelse for bruk av IKT generelt 
Personlige egenskaper som vektlegges
 • Evner og ferdigheter innen samarbeid og kommunikasjon med brukere, pårørende, kolleger og andre samarbeidspartnere
 • Evner og ferdigheter til å kunne bidra positivt inn i endringsprosesser
 • Evne til å ta initiativ, være strukturert og arbeide selvstendig
 • Evne til å være løsningsorientert og fleksibel
 • Evne til å være resultatorientert
 • Bevisst forhold til egen innvirkning på arbeidsmiljøet 
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

I tråd med bestemmelser i Helsepersonelloven vil det bli krevd politiattest av den som får hjemmelen.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommunalsjef Anne-Margrethe T. Johnsen på tlf 38 38 20 00.

Dokumentasjon på vitnemål, praksis med mer tas med ved innkallelse til intervju. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste). 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Farsund kommune
Kontaktperson
Navn: Anne-Margrethe T. Johnsen
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 38 38 20 00 / 94510330
E-post: anne-margrethe.johnsen@farsund.kommune.no
Arbeidssted
Farsund legesenter
Barbros gate 7A
4550 FARSUND