Kort om arbeidsgiver
Folkehelseinstituttet har nasjonalt ansvar for beredskap, overvåking og rådgiving om smittevern. Instituttet består av fem organisatoriske områder, og område for Smittevern er det største av disse og arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer.   

Avdeling Smittevern og vaksine søker en til to seksjonssjefer i Seksjon for Luft, blod og seksuell smitte.   

Seksjonen har vært, og er, sentral i Folkehelseinstituttets håndtering av covid-19 pandemien. Arbeidsområder for seksjonen omfatter forebygging, beredskap, rådgivning, infeksjonsovervåkning, helseanalyser og infeksjonsepidemiologi, samt kunnskapsoppsummering og forskning innen fagområdet. Seksjonen deltar i en rekke nasjonale og internasjonale nettverk.   

Gjennom pandemien har seksjonen gjennomgått store endringer og har vokst til å bli en stor enhet. Det pågår derfor en prosess for å dele den i to. Hvis seksjonen deles, så vil det være behov for å rekruttere to seksjonsledere basert på denne ene utlysningen. De to seksjonene vil da dele på den faglige porteføljen som ligger i dagens seksjon. Avdelingens fagansvar må løses i nært samarbeid mellom seksjonslederne og avdelingsdirektør. Seksjonsleder vil ha fag- og personalansvar for seksjonen og rapporterer til avdelingsdirektør.  

Seksjonen har i dag ca. 47 ansatte og jobber med sykdommer som smitter mellom mennesker via luft, blod og seksuell omgang. Seksjonen har ansvar for den epidemiologiske overvåkningen av blant annet influensa, andre virale luftveisagens, tuberkulose, klamydia, virale hepatitter, HIV, HPV, meningokokker, pneumokokker, andre vaksineforebyggbare sykdommer. Oppfølgingen av barnevaksinasjonsprogrammet og influensavaksinasjonsprogrammet inngår i avdelingens portefølje. 

Dette er en spennende stilling hvor ny seksjonssjef vil få være med å utvikle viktige fagområder og et fagfelt med mye oppmerksomhet. .     
Vi ønsker søknader snaret og senest innen 21.11.2021

Arbeidsoppgaver
Som seksjonsleder vil du være ansvarlig for å lede et team på ca. 20-25 personer, og i tillegg ha et operativt ansvar for faglig kvalitet og utvikling. Dine arbeidsoppgaver blir blant annet: 
 • Bidra til å operasjonalisere instituttets strategi til konkrete handlingsplaner, mål og resultater for seksjonen 
 • Personalmessig og administrativ ledelse i seksjonen, samt bidra til faglig ledelse og inngå i avdelingsledelsen 
 • Faglig utvikling av seksjonen og den enkelte ansatte  
 • Ta initiativ til samt sørge for medvirkning fra egen seksjon til tverrgående aktiviteter 
 • Bidra til god ressursutnyttelse på tvers av avdelingen, områdets øvrige avdelinger og instituttet som helhet 
 • Arbeide aktivt for et godt arbeidsmiljø 
 • Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen   

Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning. Doktorgrad er ønskelig, men ikke et krav
 • Ledererfaring
 • Relevant arbeidserfaring i forhold til avdelingens funksjoner og fagområde 
 • Erfaring med smittevernrådgivning, vaksiner, infeksjonsovervåkning, beredskap og forskning vil bli vektlagt 
 • God kjennskap til instituttets samfunnsoppdrag 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

Personlige egenskaper
 • Interesse og engasjement rundt ledelse 
 • Trygg og tydelig i lederrollen 
 • Fleksibel og løsningsorientert 
 • Evne til å motivere, inspirere og prioritere 
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 

Vi tilbyr
 • En arbeidsplass med et engasjerende samfunnsoppdrag 
 • En spennende jobb i et aktivt og sterkt fagmiljø 
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger 
 • Stilling som seksjonssjef og lønn etter avtale innenfor statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring 
 • God pensjonsordning, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse 
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Folkehelseinstituttet
Kontaktpersoner
Navn: Kristine Gjerald
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 992 52 767
E-post: Kristine.Gjerald@fhi.no
Navn: Are Stuwits Berg
Tittel: Avdelingsdirektør
Telefon: 924 44 689
E-post: Are.Stuwitz.Berg@fhi.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Lovisenberggata 8
0456 OSLO