Kort om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus har ledig 100% fast overlegestilling for spesialist i anestesiologi. Kombinasjonsstilling Luftambulansen/AIO-avdelingen, fordelt "50/50".

Stillingen vil bestå av:

 • 50 % vakt på Luftambulansen Arendal. Nåværende vaktplan har p.t.14 vaktdøgn på 16 uker (ca. 50 døgn pr. år).

 • 50 % overlege anestesiologi - AIO avdelingen, Arendal.

Det er for tiden todelt vaktsjikt, og arbeidet vil fremkomme av arbeidsplanen.

Fordelingen består i dag av 8 uker klinisk virksomhet på sykehuset og 8 uker med vakter/ nulluker ved Luftambulansen.

Om avdelingene:
Luftambulanseseksjonen er organisert i Klinikk for Prehospitale tjenester ved foretaket og har sørge- for ansvar for tjenesten i området. Luftambulansebasen i Arendal dekker primært Agder og deler av Telemark fylke, men er samtidig en nasjonal ressurs. Basen har variert og høy aktivitet, og dekker et bredt spekter av oppdrag. NLA A/S er operatør med et helikopter av typen EC145 T2, bemannet med redningsmann og pilot.

Anestesilegene i Arendal er organisert i AIO-avdelingen, Klinikk for Somatikk Arendal. Anestesienheten leverer rundt 10 000 anestesier årlig. Det er en fullverdig intensivenhet med bred praksis, som inkluderer for eksempel avansert hemodynamisk monitorering, kontinuerlig dialyse og aorta- ballongpumpe behandling. 

Arbeidsvilkår er i henhold til gjeldende overenskomst Dnlf og arbeidsplan, og det er egen særavtale for Luftambulansen Sørlandet sykehus HF (SSHF).

Ansettelsen gjøres som en 100% stilling, og det er således ikke anledning til å søke kun en del av stillingen. Stillingen utlyses med forbehold om at det blir ledig stilling i foretaket. Det er ordinær prøvetid i stillingen, men også 14 dagers særskilt prøvetid regulert av operatør (NLA A/S).

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

AIO-avdelingen:
Generell anestesiologisk virksomhet med vekt på anestesi og intensivmedisin
Luftambulansen:
Selvstendig virke som vakthavende lege i henhold til instruks

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i anestesiologi
 • Må beherske norsk, eller skandinavisk språk meget godt, både muntlig og skriftlig
 • Relevant erfaring og kompetanse vektlegges, neonatologisk/kuvøse erfaring er en stor fordel
 • Søkere må tilfredsstille krav i henhold til Nasjonal standard for luftambulanseleger. Dette inkluderer krav om bl.a. god helse og fysikk, fly operative og medisinskfaglige kvalifikasjoner, samt krav om spesialistgodkjenning i anestesiologi. For vurdering av aktuelle søkere vil det kunne gjennomføres intervju og/eller opptak før eventuell ansettelse. 

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges høyt, og søkere må kunne påregne kartlegging med spørreskjema eller intervju.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe i team under press og ta raske beslutninger 
 • Tilpasningsdyktig, fleksibel og positiv innstilling
 • Utadvendt og imøtekommende
 • Bidra positivt i arbeidsmiljøet         

Vi tilbyr

 • Omfattende opplæring før tiltredelse.
 • Variert arbeidshverdag  
 • Flott klima med vakker natur og skjærgård 
 • Særskilte vilkår jmf. særavtale for Dnlf medlemmer.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Lars Jacobsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 916 12 704
Navn: Roy Bjørkholt Olsen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 920 28 373
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kombinasjonsstilling mellom Luftambulansen/AIO-avdelingen, Arendal
Sykehusveien 1
4838 Arendal
Søk på stillingen