Kort om arbeidsgiver
Lege i spesialisering psykiatri – ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Klinikk for psykisk helse og rus

Ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen er det ledig 1 års vikariat f.o.m. 03.01.22 og en fast stilling f.o.m. 01.03.22. for LIS, spesialisering i psykiatri.

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av syv kliniske enheter innen fagområdene Psykisk helsevern og TSB, samt en fagutvikling- og forskningsenhet og en enhet for administrasjon og økonomi. Avdelingen drifter både døgntilbud og polikliniske-/ambulante tjenester, med både DPS og sykehusfunksjon. Avdelingen kjennetegnes av et aktivt og inspirerende fagmiljø, med høy innsats og gode muligheter til å delta i fagutvikling og forskning.

Voksenpsykiatrisk avdeling inngår i Klinikk psykisk helse og rus sammen med BUP Vest, Alderspsykiatrisk avdeling og Senter for psykofarmakologi. I tillegg til klinisk virksomhet har avdelingen forskningsaktivitet i samarbeid med bla UiO.

Avdelingen er godkjent for alle 5 år av spesialistutdanningen i psykiatri etter gammel ordning, og dekker hele LIS 3 utdanningen etter ny ordning.

Enhetene er organisert i tverrfaglig team.

Stillingene inngår i 13-delt vaktturnus på døgnenhetene med tilstedevakt.

Det er ledig 1 års vikariat f.o.m 03.01.22, og fast stilling fra 01.03.22

Ved søknad bes du gjøre oppmerksom på om du er interessert i vikariatet eller fast stilling.


Kvalifikasjoner
 • Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Turnus/LIS 1
 • Vi vektlegger gode samarbeidsevner og personlig egnethet
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Positivt engasjement og god arbeidskapasitet
 • Norsk autorisasjon
 • Grunnleggende datakunnskaper
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke
uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Vi tilbyr
 • Godkjent 5-årig utdanningsprogram for leger i spesialistutdanning i psykiatri
 • Ukentlig klinisk veiledning
 • Omfattende teoretisk utdanningsprogram
 • Internt undervisningsopplegg innen ulike fordypningsområder
 • Lønn f.o.m.: kr. 647 000 t.o.m.: kr. 778 000.
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke
Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Kari Helene Winger
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 22 02 98 00
Navn: Wenche Tveit
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 22 02 98 00 / 941 77 292
Arbeidssted
Forskningsveien 7
0373 OSLO