Kort om arbeidsgiver
NAV Arbeidsrådgivning Rogaland har ledig 1 års vikariat som rådgivende overlege.

Vi ser etter en overlege med engasjement og interesse for samfunnsmedisinske spørsmål som kan bidra til å fremme NAV sin rolle som en viktig samfunnsaktør. NAV Arbeidsrådgivning Rogaland er en fagenhet som gir faglig støtte til NAV-kontor og spesialenheter i fylket, og har et overordnet ansvar for samhandling med helsetjenesten. Vi består av et godt tverrfaglig miljø med 5 leger, 4 psykologer og 13 jobbspesialister. Den rådgivende legetjenesten arbeider etter en strategi som skal bidra til at flest mulig kommer i arbeid og aktivitet. Dette gir spennende utfordringer innenfor NAV sine intensjoner og mål.

Viktige arbeidsoppgaver for den ledige stillingen vil være rådgivning av veiledere i NAV-kontor og samhandling med helsevesen for å oppnå økt forståelse for NAV sitt samfunnsoppdrag. Den rådgivende overlegen skal jobbe for å styrke og forbedre samarbeidet med sykmeldere, og være en pådriver for samtidighet i tjenestetilbud og samarbeid mellom NAV og ulike helsetjenester.

Vi har hovedkontor i NAV Rogaland sine lokaler i Stavanger, men noe reisevirksomhet til fylkets NAV-kontorer må påregnes.

Arbeidsoppgaver
 • Samarbeidspartner overfor aktører både internt og utenfor NAV
 • Rådgivning og veiledning til NAV-veileder, for å kvalitetssikre forståelsen av medisinske opplysninger
 • Kompetanseoverføring og opplæringsvirksomhet til veiledere ved lokale NAV-kontor
 • Pådriver i dialogen med behandlere
 • Gjennomføre opplæring innenfor trygdemedisin og fagfeltet arbeid og helse i relevante fagmiljøer
 • Kvalitetsforbedring og utviklingsarbeid
Ettersom NAV er i stadig utvikling og endring kan andre arbeidsoppgaver bli aktuelle.

Kvalifikasjoner
Du må ha:
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialitet i klinisk fag, arbeidsmedisin eller samfunnsmedisin. Leger i spesialisering med relevant erfaring vil også bli vurdert.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode digitale ferdigheter
 • Beherske norsk flytende både muntlig og skriftlig (minimum nivå tilsvarende C1)
Du bør ha:
 • Relevant klinisk erfaring
 • Erfaring med veiledning og opplæring

Personlige egenskaper
 • Lagspiller
 • Relasjonsbygger
 • Løsningsorientert
 • Selvstendig
 • Analytisk
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr
 • Vilkår i henhold til særavtale for leger i Arbeids- og velferdsetaten, inkludert arbeidstid på 36 timer pr. uke i full stilling
 • Fleksitid og gode velferdsordninger
 • NAV Rogaland er registrert utdanningsvirksomhet for spesialiteten samfunnsmedisin
 • Meningsfylte og faglig spennende oppgaver, faglig veiledning og mulighet for kompetanseheving
 • Engasjerte kollegaer i et trygdemedisinsk miljø lokalt og nasjonalt
 • Godt arbeidsmiljø
 • Tilbud om medlemskap i Hjem-Jobb-Hjem ordningen
 • God pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %). Les mer om NAV som arbeidsgiver her.
 • Lønn: Overlege i kode 0207 med årslønn for tiden kr. 870 000-980 000. Lege i kode 0773 med årslønn for tiden 800 000-870 000. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
NAV Arbeidsrådgivning Rogaland
Kontaktperson
Navn: Trond Nessa
Tittel: Leder
Telefon: 907 52 444
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
St. Svithuns gate 5
4008 STAVANGER