Kort om arbeidsgiver

Porsgrunn kommune tilbyr 100 % vikariat stilling som kommunal ansatt lege. Stillingen er i utgangspunktet  tilknyttet kommunale akutte døgnplasser (KAD), kommunens avklaringsenhet og 2 sykehjem. Dersom det skulle være ønskelig å jobbe  opp mot andre kommunale tjenester slik som helsestasjon og skolehelsetjeneste er dette noe som kan vurderes dersom det skulle være åpning for dette.

KAD har 4 senger og er organisert sammen med avklaringsenheten med 8 senger. Avdelingene ligger i St.Hansåsen lokalmedisinske senter sammen med lindrende enhet og en korttidsavdeling. På KAD jobber man turnus med dag og kveldsvakter, samt hver 6. helg. Det er inngått et samarbeid mellom KAD og legevakt ved at lege på KAD på dagtid også har ansvar for daglegevakt. På kveldstid har KAD-legen legevaktsansvar for kommunens sykehjem.  Avklaringsenheten er kommunens mottaksavdeling for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset og er en avdeling med pasienter med et stort spenn av medisinske problemstillinger. Tilknyttet stillingen er også en halv dag i uka ved en demensavdeling og en dag i uka ved korttidsavdeling ved et annet sykehjem.

I Porsgrunn kommune har vi 7-8 leger som har sitt hovedvirke på kommunale institusjoner eller legevakt. Disse legene har dannet et faglig forum med ukentlig internundervisning. St.Hansåsen lokalmedisinske senter er godkjent utdanningsinstitusjon for institusjonstjeneste for allmennleger i spesialisering etter ny ordning og det vil tilbys veiledning for aktuelle kandidater. Vi har et godt arbeidsmiljø og jobber tett sammen med andre yrkesgrupper. Flere av våre kommunalt ansatte leger er spesialister.

Oppstart er satt til 01.01.2022, eller etter nærmere avtale. 

Arbeidsoppgaver

 • Lege ved Kommunale akutte døgnplasser.
 • Lege ved Porsgrunn kommune sine sykehjem inkludert avklaringsenheten
 • Porsgrunn legevakt, som har ett samarbeid med ø-hjelp avd.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Er du godkjent allmennlege, spesialist i allmennmedisin, eller i spesialisering er det en fordel
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B, da lege rykker ut i sykebesøk

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • Tar initiativ og selvstendig ansvar
 • Er fleksibel, kreativ, samarbeidsvillig
 • Er positiv og har evne til nytenkning
 • Har evne og vilje til tverrfaglig samarbeid
 • Har stor arbeidskapasitet

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Fast lønn 
 • Gyldig politiattest må framlegges før tiltredelse. Denne attesten skal ikke ligge ved søknaden.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Porsgrunn kommune
Kontaktperson
Navn: Svend-Martin Østevik
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: (+47) 47010320
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Legetjenester, Porsgrunn kommune
Jønholt terrasse 30
3922 Porsgrunn