Legevakten for Aremark og Halden lyser ut vikariater som legevaktlege. Vi har behov for flere leger som kan ta vakter kveld og natt på hverdager, og dag, kveld og natt på helg og helligdager.  
Aktuelle søkere vil bli vurdert fortløpende.  Oppstart etter avtale. 
 
Legevaktens kjerneoppgave er å yte øyeblikkelig helsehjelp til de som til enhver tid oppholder seg i kommunen. Stillingen innebærer vaktansvar for Legevakten i Halden og Aremark. Arbeid vil hovedsakelig være inne på ordinær legevakt, og sykebesøk/utrykning ved behov. Legevaktlegen samarbeider tett med legevaktsykepleier.  
 
Arbeidsoppgaver 
  • Undersøke, vurdere og behandle pasienter som møter i legevakt 
  • Besvare telefonhenvendelser fra samarbeidende helsepersonell 
  • Være tilgjengelig i nødnett og vurdere behov for utrykning ved utalarmering fra AMK 
Kvalifikasjoner 
  • Lege med norsk autorisasjon og refusjonsrett fra Helfo 
  • Ønskelig med erfaring fra legevakt eller allmennpraksis  
  • Gjennomført akuttmedisinkurs og kurs i volds- og overgrepshåndtering, eller snarlig plan om gjennomføring av disse kursene 
  • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig 
 
Personlige egenskaper 
Ved tilsetting vil det legges vekt på personlig egnethet, faglig dyktighet, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, ansvarsbevissthet og fleksibilitet. 
 
Øvrige vilkår/annet 
Avlønning ihht SFS2305 
Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse.  
 
Søknader mottas på mail. HPR-nummer og referanser bes oppgis i søknaden. 
 
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Halden kommune
Kontaktpersoner
Navn: Eva Cathrin Lindset
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 45 72 58 84
E-post: eva.cathrin.lindset@halden.kommune.no
Navn: Solfrid Ramdal
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 902 13 596
E-post: solfrid.ramdal@halden.kommune.no
Arbeidssted
Postboks 150
1751 HALDEN
Søk på stillingen