Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
En av våre LIS skal i opplæring annet sted, så vi søker LIS i 100 % vikariat fra 1.3.22 – 1.3.23.

Blå Kors Borgestadklinikken har 6 overleger og 4 LIS ansatt. Stillingen inngår i den samlede legetjenesten ved klinikken og i det tverrfaglige samarbeidet rundt den enkelte pasient.  

Aktuell enhet er fortrinnsvis enhet for behandling Skien.

Legene ved klinikken er en viktig del av et tverrfaglig team rundt pasientene. Det er for tiden 4-delt forvakt (hjemmevakt).

Arbeidsoppgaver
 • Mottak, utredning, diagnostisering og behandling
 • Delta i tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Følge utdanningsforløp med undervisning og veiledning
 • Deltakelse i forvaktsordning
Kvalifikasjonskrav
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og gode kommunikasjonsevner.
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig.
 • Leger med spesiell interesse for fagfeltet oppfordres til å søke.
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnustjeneste/ LIS 1
Vi tilbyr
 • Et godt og faglig engasjert arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig lønn.
 • Intern og ekstern undervisning innenfor fagfeltet rus- og avhengighetsmedisin
 • Veiledning av erfarne overleger
 • God pensjonsordning
Generell informasjon
Søknadsfrist: 5. desember 2021

Ytterligere informasjon ved:
 • Klinikkoverlege Yngvar Thorjussen:
  yngvar.thorjussen@borgestadklinikken.no - tlf: 934 22 556
 • LIS-tillitsvalgt Israa Huseby:
  israa.huseby@borgestadklinikken.no - tlf: 989 06 764

Søknad, CV og relevante vedlegg sendes via lenke på denne siden.

For spørsmål om elektronisk utfylling av søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Borgestadklinikken Blå Kors sør BA
Kontaktpersoner
Navn: Yngvar Thorjussen
Tittel: Klinikkoverlege
Telefon: 934 22 556
E-post: yngvar.thorjussen@borgestadklinikken.no
Navn: Israa Huseby
Tittel: LIS-tillitsvalgt
Telefon: 989 06 764
E-post: israa.huseby@borgestadklinikken.no
Arbeidssted
Skien
Kongensgate33
3717 SKIEN
Søk på stillingen