Kort om arbeidsgiver
Ønsker du et spesialiseringsforløp i psykiatri? Det har vi! Avdeling for familiebehandling har ledig 100 prosent fast stilling for lege i spesialisering.

Om avdelingen
Familieavdelingen har 9-10 familier eller par innlagt samtidig og innleggelsesperioden er 7 til 12 uker. Parene og familiene innlegges og utskrives til ulike tider (slow open). For barna har vi eget barnehage- og skoletilbud.
Individuelle psykiske lidelser og relasjonelle vansker/konflikter er i praksis ofte nært forbundet med hverandre. Derfor er behandling som inkluderer pasientens par- og familiesystem viktig.

Tilbudet er for:
  • Voksne med rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern for voksne.
  • Pasienter med diagnoser innen depresjon, angst- og traumelidelser.
  • Pasienter som i tillegg har alvorlig dysfunksjonell samhandling i par-, foreldre- og familiesamspill.
  • Par og enslige foreldre (barn i alderen 1-16 år inkluderes i innleggelsen)
Behandlingsmodell
Behandlingen bygger på en integrativ tilnærming der kunnskap og metoder fra ulike terapiretninger innen individualorienterte- og systemiske tilnærminger blir brukt. Vi er i et fagutviklingsarbeid med utdanning/kurs og planlegger å implementere Emosjonsfokusert parterapi som spesifikk modell i løpet av 2022. Avdelingen har implementert et elektronisk pasienttilbakemeldingsverktøy M-POQ som legger grunnlaget for en evidensbasert praksis.

Sentrale elementer i det ukentlige behandlingsprogrammet er par- og familieterapi, undervisning, utrykksterapi, fysisk aktivitet og miljøterapi. Innenfor de rammene vi har ved avdelingen, vil hvert behandlingsforløp tilpasses behovene hos den enkelte familie.

Tverrfaglighet
Det kliniske personalet består av psykologspesialister, psykologer, psykiater, lege i spesialisering, klinisk sosionom, familieterapeuter med ulik grunnutdanning og psykiatriske sykepleiere. Hver familie/par blir fulgt av en behandlingsansvarlig terapeut og miljøterapeut, samt et tverrfaglig behandlingsteam.

Arbeidsoppgaver
Lege i spesialisering inngår i tverrfaglige behandlingsteam og får anledning til å arbeide terapeutisk med pasienter over tid. Forholdene legges til rette for fordypningstid, deltakelse i undervisning og kurs arrangert på Modum Bad, samt eksterne kurs og annen etterutdannelse. Gode muligheter for å drive forskningsaktivitet i samarbeid med Forskningsinstituttet. Man samarbeider også tett med personalet i avdelingens barneseksjon; barnehage og skole.

Våre lis-leger kan få alle læringsmål oppfylt gjennom tjeneste i våre døgnavdelinger, vår allmennpsykiatriske poliklinikk og ved rotasjon til vårt samarbeidsforetak Vestre Viken. Vi har ukentlig undervisning for leger i spesialisering som også foregår i samarbeid med Vestre Viken. Vaktordningen er 7-delt.

Personlig egnethet, fleksibilitet, evnen til å kommunisere, samt evnen til å se hele mennesket vil bli vektlagt sammen med tidligere erfaring fra arbeid i psykisk helsevern.

Klikk her for mer informasjon behandlingstilbudet

Vi tilbyr
  • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et spennende fagfelt
  • Introduksjonsprogram for nyansatte
  • Lønn etter avtale
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
  • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak
Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.


Tiltredelse
1. desember eller etter avtale.

Vi ber om at du søker elektronisk. Følg denne linken
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Modum bad
Kontaktpersoner
Navn: Mariane Borge Skakstad
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 32 75 95 96 / 452 60 140
E-post: Mariane.Skakstad@modum-bad.no
Navn: Gurprit Aujla
Tittel: Lege i spesialisering/Overlege
Telefon: 32 74 97 00
E-post: gurprit.aujla@modum-bad.no
Navn: Marit Christin Skinnes
Tittel: Konstituert overlege
Telefon: 32 74 97 00
E-post: MaritChristin.Skinnes@modum-bad.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Badeveien 287
3370 VIKERSUND