Kort om arbeidsgiver
Dette er en full stilling som professor/førsteamanuensis og lege ved Avdeling for atferdsmedisin, Institutt for medisinske basalfag, UiO. Arbeidsted er Domus Medica, Sognsvannsveien 9, Oslo.

Institutt for medisinske basalfag er ett av tre institutter ved Det medisinske fakultet og driver forskning og forskerutdanning innen molekylære medisin, ernæringsvitenskap, biostatistikk og atferdsmedisin. Instituttet er ansvarlig for masterutdanningen i klinisk ernæring og de to første årene av profesjonsutdanningen i medisin.

Stillingen er tilknyttet Avdeling for atferdsmedisin – en akademisk enhet som driver forskning og utdanning i skjæringspunktet mellom medisin, psykologi, samfunnsvitenskap og utdanningsvitenskap. Den består i dag av fem forskningsgrupper som fokuserer på: arbeid, velvære og psykisk helse blant helsepersonell; samspillet mellom psykologiske, biologiske og sosiale faktorer hos pasienter med akutte og kroniske somatiske sykdommer; psykoonkologi, oppfølging av kreftoverlevere og klinisk kommunikasjon; psykologiske og fysiologiske mekanismer for belønningsvurdering - og medisinsk utdanning med særlig vekt på samarbeidende læring. Avdelingen er ansvarlig for fagområdet atferdsmedisin i profesjonsutdanningen i medisin, inkludert undervisning i klinisk kommunikasjon.

For utfyllende stillingsbeskrivelse se her: (lenke til stillingsbeskrivelse).

Kvalifikasjonskrav
 • Doktorgrad innen medisin eller tilsvarende, relevant fagområde.
 • Norsk autorisasjon som lege, med relevant klinisk erfaring. Spesialistgodkjenning vektlegges.
 • Det legges vekt på at kandidaten er tidlig i det akademiske karriereløpet, med pågående forskningsaktivitet og selvstendig forskningsprofil innen fagområdet atferdsmedisin.
 • Flytende skriftlig og muntlig fremstillingsevner på norsk eller annet skandinavisk språk.
 • Dokumentert universitetspedagogisk basiskompetanse. Dette kravet kan i særlige tilfeller fravikes, men må da oppfylles innen to år fra tiltredelse.
 • Erfaring innen utvikling og gjennomføring av undervisning, veiledning og arbeid med utdanningskvalitet
 • Dokumenterte kvalifikasjoner innenfor formidling, administrasjon og ledelse vil telle positivt.
Personlige egenskaper
 • Evne til samarbeid og personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Lønn fra kr. 689 600 til kr.  801 300 avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Lønn fra kr. 873 400 til kr. 1007100 avhengig av kompetanse, i stilling som professor (stillingskode 1013)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Førsteamanuensis vil ha mulighet til å søke opprykk til professor på et senere tidspunkt
Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev
 • CV
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Forskningsprofil relatert til eksisterende forskning ved enheten
 • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenter utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert et refleksjonsnotat der egen praksis og læringssyn forankres i SoTL-kriteriene (fokus på studentenes læring, utvikling over tid, en forskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis)
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse
 • Vitnemål og attester
 • Akademiske arbeider (inntil 10 publikasjoner) og en kort redegjørelse for disse
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)
Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal benyttes intervju og prøveundervisning i tilsettingsprosessen. I rangeringen av kompetente søkere vurderes hele bredden av kvalifikasjoner.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.
I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.  Kvinner oppfordres til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne eller hull i CV til å søke stillingen. UiO vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål.

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder/Professor Jarle Breivik, Avdeling for atferdsmedisin, tlf: 41441985, e-post: jarle.breivik@medisin.uio.no

HR rådgiver, Institutt for medisinske basalfag, tlf: 22851351, e-post: zahida.nabi@medisin.uio.no
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Universitetet i Oslo
Kontaktpersoner
Navn: Jarle Breivik
Tittel: Avdelingsleder/Professor
Telefon: 41441985
E-post: jarle.breivik@medisin.uio.no
Navn: Zahida Nabi
Tittel: HR rådgiver
Telefon: 22851351
E-post: zahida.nabi@medisin.uio.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Domus Medica
Sognsvannsveien 9
0372 OSLO
Søk på stillingen