Kort om arbeidsgiver

Vi har to faste overlegestillinger 100 % ved enhet BUP Østensjø med tiltredelse 01.01.22

BUP Oslo Syd har tilholdssted på Mortensrud, samlokalisert med Søndre Oslo DPS og Ruspoliklinikken. BUP Oslo Syd består av generalistenhetene BUP Nordstrand, BUP Østensjø, BUP Søndre Nordstrand, samt Spesialenheten med TIPS-team, lavterskelteam og ambulant intensivteam. BUP Syd har flere spesialiserte fagteam som er organisert i matrise på tvers av enhetene. Vi har matriseteam for spe- og små, DBT-behandling, OCD-behandling, spiseforstyrrelser, utredning av nevroutviklingsforstyrrelser og familieterapi. Ansatte fra Østensjø enhet deltar aktivt i disse teamene, og har slik mulighet for faglig fordypning som supplement til generalistvirksomheten.  BUP Oslo syd har etter hvert opparbeidet seg et stort overlegemiljø. Det er nå 14 overlegestillinger til sammen på seksjonen.

Enhet Østensjø sitt opptaksområde er bydel Østensjø med ca. 11.000 barn og unge i alderen 0-18 år. Arbeidet er tverrfaglig basert og forutsetter et nært samarbeid med bydel, skole/barnehager, helsestasjon, PPT, barnevern og fastleger.

Enheten har 19 kliniske stillinger, hvorav 4 overleger, 2 LIS, psykologer, pedagoger og sosionomer. Enheten har et ivaretagende arbeidsmiljø som vektlegger teamarbeid, gode og funksjonelle rutiner for pasientforløp og kvalitetssikring, og den enkeltes og fellesskapets fagutvikling.

 Vi vektlegger breddekompetanse i barne- og ungdomsfeltet, og ønsker en kollega med engasjement for de varierte problemstillingene man møter i BUP. Samtidig ønsker vi at våre medarbeidere har spesialisert kompetanse eller interesse for å fordype seg, og kan inngå i og styrke seksjonens matrisefunksjoner. Vi søker en person med interesse for og evne til deltagelse i enhetens faglige utvikling, og med engasjement for arbeidsmiljø.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har

Arbeidsoppgaver

 • Hovedoppgaven er utredning og behandling av barn, ungdom og deres familier
 • Samarbeid med relevante samarbeidspartnere i 1., 2. og 3. linjetjenesten   
 • Det er en dynamisk enhet under utvikling der det er rom for fagutvikling og å delta i videreutviklingen av enheten og behandlingstilbudet vi gir
  Internundervisning i enheten og seksjonen
 • Veiledning av studenter og LIS, rådgivning, inntaksrelaterte oppgaver m.v. 
 •  Seksjonen har ordning for øyeblikkelig hjelp, for sitt geografiske opptaksområde, med rullerende vakter i arbeidstiden 08.00-15.30 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Leger i spesialisering nær ferdig spesialitet kan komme i betraktning 
 • Erfaring fra behandling av barn, unge og deres familier
 • Utredningskompetanse er påkrevet

Politiattest, ikke eldre enn 3 mnd., må forelegges for ansettelse.

Personlige egenskaper

 • Gode evner til både selvstendig arbeid og samarbeid med andre
 • Veiledningskompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne (skandinaviske språk)
 • Personlig egnethet vektlegges og er vesentlig

Vi tilbyr

 • Et meget godt arbeidsmiljø der tverrfaglig samarbeid vektlegges. 
 • Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere er vesentlig for å tilby god hjelp til pasienter og familier
 • Spennende oppgaver i et stort, allsidig og tverrfaglig miljø 
 • Arbeidstid 40 t pr uke og fleksitidsordning
 • Mulighet for faglig fordypning i seksjonens spesialiserte team
 • Vi har universitetsfunksjon og driver undervisning og veiledning internt og eksternt 
 • Lønn etter avtale
 • Gode kollektivmuligheter (T-bane, buss) og mulighet for leie av garasjeplass 

Utdanningsretning

 • Psykologi

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
 • Profesjonsstudium
 • Tilleggsutdanning

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Hanne Anita Johnsen Eggereide
Tittel: Overlege
Telefon: 94 80 58 18
E-post: haanjo@ous-hf.no
Navn: Anne Cathrine Wikstøl
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 97 00 53 77
E-post: anwiks@ous-hf.no
Arbeidssted
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Oslo Syd, enhet Østensjø, Oslo universitetssykehus HF
Helga Vaneks vei 6
1281 Oslo