Kort om arbeidsgiver

Drammen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier og Sande med et befolkningsgrunnlag på ca. 130.000 innbyggere.

Drammen DPS består av fire polikliniske seksjoner, en døgnseksjon og en kontorfaglig seksjon. Avdelingen er veldrevet og har ansatte med et høyt faglig nivå. Tre av poliklinikkene ligger i Drammen sentrum. Poliklinikken Konnerud og Døgnseksjonen er lokalisert på Konnerud, ca. 10 minutters kjøretur fra Drammen sentrum.

Poliklinikken Sentrum 1 og 2 er to likeverdige og store allmennpsykiatriske poliklinikker. Hver
poliklinikk består av to allmennpsykiatriske team og har 46 årsverk, hvorav 8 stillinger for overlege og 4 LIS-stillinger. Til
sammen representerer poliklinikkene et stort og mangfoldig fagmiljø med godt
kollegialt og faglig samhold.

Vi har for tiden ledig vikariat av ett års varighet for engasjert LIS-lege i 100 % stilling. Fortrinnsvis oppstart mars 2021.   

Arbeidsoppgaver

 • Utredning av et bredt spekter psykiske lidelser
 • Tidsavgrenset behandling av pasienter
 • Bistå kollegaer med vurderinger ihht. gjeldende føringer i pakkeforløp psykisk helsevern for voksne, da spesifikt med fokus på medikamentell behandling og somatisk helse
 • Bistå andre seksjoner ved Drammen DPS ved behov

Kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig med erfaring fra og/eller interesse for psykisk helsevern
 • Fullført medisinstudier og turnustjeneste/ LIS 1 

Fastleger i vårt opptaksområde oppfordres til å søke  

Personlige egenskaper

 • God samarbeidsevne, fleksibilitet og arbeidskapasitet
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig godt
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Vi har et stort fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med høy faglig kompetanse,  spennende arbeidsoppgaver og et inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring og gode muligheter for faglig utvikling  
 • Som LIS får man ukentlig veiledning av overlege i seksjonen, samt deltar i ukentlig LIS undervisning.  
 • Vi holder til i lyse og fine lokaler, flott beliggende i Drammen sentrum i nærheten av offentlig kommunikasjon.   
 • Tiltredelse etter avtale.  
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomster.   

Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon eller hospitering til andre avdelinger eller lokasjoner i Vestre Viken. For oppnåelse av læringsmål som ikke kan oppnås ved tjeneste i Vestre Viken er det aktuelt med tjeneste eller hospitering ved andre utdanningsvirksomheter/helseforetak som vi har samarbeidsavtale med. 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Birgit Kruska Bjerke
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 41599675
Navn: Anne-Kjersti Fyrand Garnes
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95779659
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
DDPS Poliklinikken Sentrum 1, Vestre Viken
Øvre Strandgate 2
3018 Drammen