Kort om arbeidsgiver
Overlege - Kardiologi
Ledige 100% stillinger fast, for spesialist i kardiologi ved medisinsk klinikk
avd. Hjerte.
Det må påregnes deltagelse i aktuell overlegevaktordning i kardiologi.

Erfarne LIS med interesse for kardiologi oppfordres til å søke

Kardiologisk avdeling
 • Består av 21 senger hvorav 8 senger ved medisinsk overvåkning, og 13 senger ved kardiologisk sengepost.
 • Avdelingen har ansvar for utredning og behandling av alle typer hjertesykdommer.
 • Det er ca 2700 pasienter som innlegges per år.
 • Det er en utstrakt pacemaker virksomhet med implantasjon av pacemakere og hjertestartere.
 • Det er en aktiv hjertepoliklinikk med ca. 4500 kardiologiske konsultasjoner per år.
 • Vinteren 2020 startet vi opp eget PCI senter som ivaretar pasienter fra store deler av Nordland.
 • Per i dag er det 9 overleger tilknyttet kardiologisk avdeling, hvorav 2 har 100% invasiv virksomhet.
 • Det er i tillegg 2 erfarne invasive kardiologer som har ca. 50 % stilling hver, tilknyttet PCI senteret.
 • Det er per i dag 8-delt seksjonert kardiologisk vaktturnus.
Medisinsk klinikk har følgende medisinskfaglige avdelinger i Bodø
 • Kardiologisk, gastroenterologisk, nyre, lunge og hematologi. Klinikken har også spesialister i endokrinologi, infeksjon og geriatri samt dagpost for indremedisinske pasienter.
 • Medisinsk klinikk har gruppe I status for generell indremedisin, og gruppe II status for Kardiologi, gastroenterologi, nyre, lunge, hematologi, infeksjon og kreft.
 • Medisinsk klinikk har 24 overleger, 20 utdanningsstillinger for lege i spesialisering samt 12 turnuslegestillinger.
 • Vi har utplassert medisinske studenter i 5. og 6. studieår fra Universitetet i Tromsø. Et varierende antall legehospitanter er til enhver tid i avdelingen for å få praksistjeneste.
Arbeidsoppgaver
 • Deltagelse i utredning og behandling av pasienter innlagt ved kardiologisk sengepost, vanlig postarbeid, inklusive medisinsk overvåkning ved kardiologiske problemstillinger
 • Deltagelse i planlagt PCI virksomhet etter ønske og nærmere avtale
 • Poliklinisk virksomhet ved kardiologisk poliklinikk
 • Supervisjon og veiledning av leger i spesialisering og medisinstudenter
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Norsk spesialistgodkjenning som kardiolog eller indremedisin.
 • Kandidater som kun mangler kortere tid med generell indremedisinsk tjeneste for å ferdigstille spesialiseringen, vil også bli vurdert
 • Søkere må beherske norsk både skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting
 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju
Personlige egenskaper
 • Vi ønsker en overlege som er engasjert i arbeidet
 • Kan arbeide selvstendig
 • Lett å samarbeide med
 • Serviceinnstilt
 • Trives i et aktivt og travelt miljø
Vi tilbyr
 • Godt kollegialt miljø
 • Et aktivt forskningsmiljø i avdelingen
 • Et godt lærings- og utdanningsmiljø med god veiledningsordning
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
Kontakt
Hanne Bjørnstad, Avdelingsoverlege, 952 10 524/482 63 161
eller
Hallvard Cock, Avdelingsleder, 907 03 360

Søknadsfrist: Snarest
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Hanne Bjørnstad
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 952 10 524 / 482 63 161
Navn: Hallvard Cock
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 907 03 360
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Biskop Kroghs gate 21
8003 BODØ
Søk på stillingen