Kort om arbeidsgiver
Ringerike kommune har ledig dele-fastlegehjemmel ved Vesterngaten Medisinske Senter (VMS) i fastlegehjemmelen til fastlege Ole Langdalen.

Delehjemmelen er ledig fra 1. mars 2022. Den tenkes delt i 50/50 og utlyses som ledd i generasjonsskifte. Listelengden er i dag 1400 pasienter. 

VMS er en velutstyrt og etablert 3-legepraksis i sentrum av Hønefoss. Det er kontorfellesskap med en gynekolog. Det benyttes CGM Journalsystem. 

Regelmessig deltakelse ved Ringerike interkommunal legevakt må påregnes. Legevakta er interkommunal med deltakelse av 7 kommuner og et pasientgrunnlag på godt 64000 innbyggere.  Det kan videre tilpliktes inntil 7,5 time i uken offentlige oppgaver innenfor kommunens helse- og omsorgstjenester, inkl. samfunnsmedisinske oppgaver. 

Det stilles krav om gode muntlige og skriftlige norskferdigheter. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Nåværende hjemmelsinnehaver og gjenværende fastlegers vurdering av søker vektlegges.

Søker må ha norsk autorisasjon som lege, og være under spesialisering til eller spesialist i allmenn medisin.

Tildeling av fastlegehjemmelen vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk, herunder ASA 4310 (Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene). 

Elektronisk søknad i WebCruiter skal benyttes.

Det ønskes vedlagt CV, kopi av autorisasjon, samt navn på referanser.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ringerike kommune
Kontaktpersoner
Navn: Karin Møller
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 958 99 205
E-post: karin.moller@ringerike.kommune.no
Navn: Ole Mikal Langdalen
Tittel: Praksisinnehaver
E-post: ole.mikal.langdalen@vmssenter.nhn.no
Arbeidssted
Vesterngaten medisinske senter
Vesterngata 5
3513 HØNEFOSS
Søk på stillingen