Kort om arbeidsgiver
     

Medisinsk avdeling ved Lillehammer sykehus er en avdeling med akuttfunksjon for knappe 90.000 mennesker. Avdelingen er en del av divisjon Gjøvik-Lillehammer. Avdelingen har alle grener representert i kollegiet med unntak av geriatri og endokrinologi. Det er omfattende dialysevirksomhet ved avdelingen i en egen enhet som betjener hele divisjonens opptaksområde.

Avdelingen består for tiden av totalt 49 døgnsenger. Det er 18 overlegestillinger, 12 LIS 2/3 – stillinger og 10 LIS 1 – stillinger. Avdelingen er godkjent for LIS3 - utdanning innen lungesykdommer, nefrologi, kardiologi, gastroenterologi og infeksjonssykdommer.

Overlegene går seksjonerte bakvakter innen nefrologi, kardiologi og generell indremedisin.

Nyreseksjonen på Lillehammer tilbyr en variert arbeidshverdag innen alle felter av nefrologien. Vi har for tiden ca 70
pasienter i hemodialyse (hvorav en i hjemme-hemodialyse) og ca 25 pasienter i
peritoneal dialyse. Hemodialysebehandling utføres ved sykehuset (for tiden 11 skift
per uke), samt at vi har dialysesatelitter på LMS Valdres, LMS Otta og
Raufosstun sykehjem. For øvrig utfører vi regelmessig plasmaferesebehandling,
ofte til nevrologiske pasienter. Vår seksjon har stor poliklinisk virksomhet
inkludert oppfølging av ca 165 nyretransplanterte. Alle nefrologer har ukentlig
poliklinikk. Arbeidet på hhv sengepost, hemodialyse og peritonealdialyse har vi
ansvaret for et år av gangen og roterer internt. For tiden er det 5-delt
nyrevakt med tilstedetid til kl 19 og deretter hjemmevakt, men plan på sikt er
å gå over til 6-delt nyrevakt. Vi har ukentlig internundervisning (som en gang
i måneden er felles med nyreseksjonen Elverum sykehus), i tillegg til at vi
følger den nasjonale nefrologiundervisningen og har regelmessig nyrepatologimøter
digitalt med Rikshospitalet.
  

Lillehammer sykehus og Gjøvik sykehus utgjør en felles divisjon i Sykehuset Innlandet HF (SI HF). SI HF står foran store endringer i form av planer for nytt sykehus og endringer i nåværende struktur. Dette vil med stor sannsynlighet også medføre endringer for medisinsk avdeling på Lillehammer.

Det er ledig 100% fast stilling som overlege tilknyttet nyreseksjonen.

 

Arbeidsoppgaver

 • Variert arbeid i sengepost, poliklinikk og dialyseavdeling
 • Spennende vakter i samarbeid med et kompetent bakvaktsteam 

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege 
 • Spesialist i nyresykdommer
 • Må beherske et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Systematisk og strukturert
 • Faglig interesse og engasjement
 • Ansvarsbevisst og fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Bidra til godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Et trivelig arbeidsmiljø med høy faglig standard og spennende arbeidsoppgaver  
 •  En region med fantastisk natur og nærhet til flott turterreng med store muligheter for ski, alpint, jakt, fiske og fjellturer.
 • En kulturby med bl.a.litteraturfestival, jazzfestival (Dølajazz) og flere muséer.  
 • Lønn etter avtale
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

Annet: 

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
 • Vennligst oppgi minst to referanser, hvorav en skal være siste arbeidsgiver.
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.    
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Ellen Bøhmer
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 41907719
E-post: ellen.bohmer@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Lillehammer
Anders Sandvigsgt. 17
2609 Lillehammer