Kort om arbeidsgiver
Nedre Romerike Legevakt er i dag lokalisert i Lillestrøm og Sørumsand, og er et allmennmedisinsk døgntilbud for innbyggerne i Lørenskog, Rælingen og Lillestrøm kommune, samt Flateby (nordre del av Enebakk kommune). Legevakten dekker et befolkningsgrunnlag på 150 000 og tilbyr øyeblikkelig medisinsk hjelp via telefon (116 117), helsepersonell i legevaktsentral og oppmøtelegevakt, 2 uniformerte og fullt utstyrte legebiler bemannet med både lege og sykepleier, samt fastlegekontor.

Ved legevakten er det nå ledig 2 x 50% stillinger som lege med primæroppgaver på legebil, men enkelte vakter ved daglegevakten må påregnes. Arbeidstiden på legebil er 2-delt turnus (dag og kveld) og vakter hver 3. helg. Vi søker deg som har stor interesse for legevaktsarbeid og lyst til å være med å påvirke og utforme tjenesten i en avdeling med stor variasjon og bredde. Tiltredelse etter avtale.

 Arbeidsoppgaver
 • Lege skal primært reise ut sammen med sykepleier i legebil
 • Vurdere og behandle pasienter ved hjemmebesøk og institusjonsbesøk   
 • Gjennomføre konsultasjoner i legevakt i perioder det ikke er sykebesøk                                                                                     
 • Følge opp telefonkonsultasjoner fra hjemmetjeneste og institusjoner i legevaktsdistriktet 
 • Nært samarbeid med prehospitale tjenester 
 • Samarbeid med andre instanser i kommunene og spesialisthelsetjenesten   
 • Bidra til fagutvikling i avdelingen 
 • Være delaktig i avdelingens oppgaver og følge avdelingens prosedyrer 
 • Være pådriver for kvalitets- og utviklingsarbeid i avdelingen 
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som lege med fullført turnustjenste
 • Min. 2 års erfaring fra allmennmedisin 
 • Erfaring fra legevaktsarbeid 
 • Gjerne under spesialisering i allmennmedisin 
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Politiattest ikke eldre enn 3 mdr.må fremvises før tiltredelse
Personlige egenskaper
 • Interesse for akuttmedisin og legevaktsarbeid 
 • Evne til å ta ansvar og arbeide selvstendig og i team 
 • Evne til å mestre høyt arbeidspress 
 • Evne til å tenke kreativt og til tider utradisjonelt, løsningsorientert 
 • Evne til å tenke analytisk 
 • Evne til å bidra til godt samarbeid innen egen enhet og i organisasjonen generelt 
 • Evne til å etablere god kommunikasjon og tillit 
 • Har gode datakunnskaper 
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale 
 • Utvikling av et fagmiljø med trivelige arbeidskollegaer hvor du kan være med å påvirke og utforme 
 • En enhet med stor variasjon og bredde 
 • God pensjons- og forsikringsordning 
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Aktivt bedriftsidrettslag 
 • Treningstilbud 
 • Bedriftshytte 
 • Kulturtilbud
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Lillestrøm kommune
Kontaktperson
Navn: Kiana Kasiri
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4790771691
Søknad
Søknad merkes: Referansenr. 4449643433
Arbeidssted
Nedre Romerike legevakt
Dampsagveien 4
2004 LILLESTRØM