Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse
Hadsel kommune har ledige fastlegehjemler, vikariater, for selvstendig næringsdrivende lege.
 1. Fastlegevikariat ledig i perioden Januar -22 til høst -22. Her er vi fleksible ift oppstart. Arbeidssted (for tiden) Melbu legekontor.
 2. Fastlegevikariat ledig fra januar -22 til januar 23. Arbeidssted Stokmarknes legekontor.
 
Om stillingene
Hadsel legetjeneste kan tilby et ungt, flott miljø med 12 leger og to turnusleger fordelt på to kontorer, samt et utekontor som er bemannet to ganger/mnd. Vi har kommuneoverlege i 40% stilling. Vi har konkurransedyktige avtaler for deg som selvstendig næringsdrivende lege. Vi tilbyr arbeid ved kommunalt kontor med 0-løsning, kommunen beholder basistilskudd og du betaler ikke leie for kontor og/eller personell. Alle inntekter/refusjoner tilfaller legen.
Arbeidsoppgavene er varierte med kurativt arbeid, kommunal legevakt og legevakt i interkommunalt legevaktsamarbeid. Det må regnes med inntil 20% kommunal stilling i tillegg til fastlegehjemmelen.
Vi er fleksible mtp oppstart i begge stillingene, så dere som er ferdige med LIS1 februar 2022 er velkommen til å søke.


 
Krav til kompetanse
 • Norsk autorisasjon
 • Oppfylt krav til minst to års veiledet tjeneste (norsk turnus eller tilsvarende)
 • Gode norskkunnskaper, god muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Før tilsetting må politiattest fremlegges
 • Gode datakunnskaper
 
Ønskede kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin eller erfaring fra allmennpraksis
 • Interesse for kommunehelsetjeneste
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert
 • Evne til å bidra til utvikling og kvalitetsforbedring innen området
 • Kompetanse, erfaring og personlig egnethet vil vektlegges
 • Løsningsorientert
 
Språkkunnskaper
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved gjennomført språktest 3/ B1 før evt. ansettelse.
 
Ansettelse
Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk. Avlønning i evt kommunal stilling etter avtale i forhold til utdanning og praksis.
Egenerklæring tuberkulose og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende regelverk.
 
Offentlighet
Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.
 
Intervju
Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.
 
Søknad sendes
Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema.
Søknader sendes via den elektroniske søknadsskjema knyttet til aktuell stilling - se "ledige stillinger"
www.hadsel.kommune.no

Søkere må aldri oppgi Bank-id informasjon i søknadsprosessen.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Hadsel kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hans Arne Jenssen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 902 30 369 / 76 16 42 30
E-post: hans.arne.jenssen@hadsel.kommune.no
Navn: Ingebjørn Bleidvin
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 41434464
E-post: ingebjorn.bleidvin@hadsel.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Melbu legekontor / Stokmarknes legekontor
8450 STOKMARKNES