Kort om arbeidsgiver

Orkdal Sjukehus er en del av St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim. Sykehuset har akuttfunksjon for ca. 85 000 innbyggere innenfor medisin og ca. 50 000 innenfor kirurgi, og har til sammen 86 senger innenfor kirurgi, ortopedi, generell medisin og gynekologi. Orkdal Sjukehus ligger 40 km fra Trondheim med gode buss- og veiforbindelser.

Medisinsk avdeling Orkdal er en indremedisinsk avdeling organisert under Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin og Orkdal medisin. Avdelingen består av sengeposter B2M og B4, Felles Poliklinikk, Felles Kontortjeneste og Medisinske leger. 

Ved Medisinsk avdeling Orkdal har vi ledig 100 % vikariat for overlege i gastroenterologi med snarlig tiltredelse og varighet til og med 31.12.2022. 

Søkere som er aktuelle kun for deltidsstilling oppfordres også til å søke.

Medisinsk avd. Orkdal disponerer 48 senger, fordelt på sengepostene B2M og B4, observasjonspost og overvåkningsavdeling. Vi utreder og behandler pasienter innenfor de fleste indremedisinske felt og har også stor poliklinisk aktivitet. På poliklinikken er det 3 skopirom med moderne fasiliteter og medisinsk-teknisk utstyr. Det jobber p.t. 2 gastroenterologer i avdelingen. Vi søker nå etter en ekstra gastroenterolog til heltids- eller deltidsstilling med primært arbeidsområde på poliklinikk. Det kan bli aktuelt med tilknytning til sengepost etter avtale.

I utgangspunktet er stillingen ikke en del av overlegevaktordningen. Tid for nødvendig administrativt arbeid er inkludert i arbeidstiden. 

Det kan i løpet av tilsettingsprosessen bli flere ledige vikariater for tilsetting. 

Arbeidsoppgaver

  Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege
  • Spesialistgodkjenning i gastroenterologi, evt. kort tid før avslutning av spesialistutdanningen
  • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
  • Vennligst oppgi minst to referansepersoner

  Personlige egenskaper

  • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
  • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
  • Motivasjon og interesse for fagfeltet
  • Gode kommunikasjonsevner
  • Trives i et aktivt og travelt miljø

  Vi tilbyr

  • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og Den Norske Legeforening
  • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP
  • En spennende arbeidshverdag med godt faglig miljø og trivelige kollegaer
  • Tiltredelse etter avtale
  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  St. Olavs Hospital HF
  Kontaktperson
  Navn: Harald Edsberg
  Tittel: Avdelingssjef – lege
  Telefon: 72 82 92 49
  E-post: Harald.Edsberg@stolav.no
  Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
  Hjemmeside
  Arbeidssted
  Medisinsk avdeling Orkdal, St. Olavs hospital
  Sjukehusvegen 3
  7300 Orkanger
  Søk på stillingen