Kort om arbeidsgiver

 

Orkdal Sjukehus er en del av St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim. Sykehuset har akuttfunksjon for ca. 85 000 innbyggere innenfor medisin og ca. 50 000 innenfor kirurgi, og har til sammen 86 senger innenfor kirurgi, ortopedi, generell medisin og gynekologi. Orkdal Sjukehus ligger 40 km fra Trondheim med gode buss- og veiforbindelser.

Medisinsk avdeling Orkdal er en indremedisinsk avdeling organisert under Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin og Orkdal medisin. Avdelingen består av sengeposter B2M og B4, Felles Poliklinikk, Felles Kontortjeneste og Medisinske leger. Medisinsk avd. Orkdal disponerer 48 senger, fordelt på sengepostene B2M og B4, observasjonspost og overvåkningsavdeling. Vi utreder og behandler pasienter innenfor de fleste indremedisinske felt og har også stor poliklinisk aktivitet. Vi er 9 overleger, 11 LIS2/ LIS3 og 9 LIS1 som per tiden jobber på avdelingen.

Ved Medisinsk avdeling Orkdal har vi ledig 100 % fast stilling for overlege i indremedisin fra og med 01.01.2022.

Stillingen innebærer arbeid på sengepost og poliklinikk, samt deltakelse i per tiden 8-delt overlegevaktordning. Det forutsettes at avdelingens overleger har beslutningskompetanse innenfor generell indremedisin, men det legges til rette for at subspesialister skal kunne jobbe mest mulig med sitt hovedfelt. 

Arbeidsoppgaver

 • Legearbeid på sengepost, poliklinikk og overvåkningsavdeling
 • Den som tilsettes må inngå i avdelingens gjeldende bakvaktsordning med 8-delt vakt, med hjemmevakt på kveld og natt

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialistgodkjenning med subspesialitet innen indremedisinsk fag, evt. kort tid før avslutning av spesialistutdanningen
 • Beslutningskompetanse innen generell indremedisin
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Vennligst oppgi minst to referansepersoner

Personlige egenskaper

 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Trives i et aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr

 • Tiltredelse etter avtale
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og Den Norske Legeforening
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP
 • En spennende arbeidshverdag med godt faglig miljø og trivelige kollegaer
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Harald Edsberg
Tittel: Avdelingssjef – lege
Telefon: 72 82 92 49
E-post: Harald.Edsberg@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling Orkdal, Orkdal Sjukehus
Sjukehusvegen 3
7300 Orkanger